BAHRÎ, Edirneli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğup büyüdü. Kitabet öğrenimi görüp kâtiplik yaptı. Kâtiplik görevini İzmir’de sürdürdü. Abdülmecîd’in saltanatının (1839-1861) ilk yıllarında İzmir’de vefat etti.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bîçâresi bin dürlü gam bağlar vedâ vakti

Za’îf ü hâlî hayretde kalup ağlar vedâ vakti

Bu hasret âteşi mangal gibi cismin yakar dâim

Derûnumda eser kalmaz erir yağlar vedâ vakti

O esnâ âh u zâr ile helâk itmek diler kendin

Hemân deryâ gibi de çeşmi kan ağlar vedâ vakti

Şitâ esnâları ebkem dürür hep murg gülşende

Perîşân hâl olur bülbül ile bağlar vedâ vakti

Yed-i beyzâ ta’accüb itdiler bu bahr-i cûyâna

Temâşâda kalup rûy-ı zemîn dağlar vedâ vakti

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 427.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Doğum YeriGörüntüle
3HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Doğum YılıGörüntüle
6HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
9HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22MeslekGörüntüle
12HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676MeslekGörüntüle
13ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Madde AdıGörüntüle
18HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Madde AdıGörüntüle