BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1193/1779-80)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Abdulbâkî'dir. Sîmkeş-hane Mescidi imamı Ahmed Efendi’nin oğlu, Haşîm-zâde’nin de damadıdır. Babasının vefatı üzerine önce Sîmkeş-hane Mescidi’nde imamlık, ardından da Hasan-zâde Camiinde hatiplik yapan Abdulbaki Efendi, 1193/1779-80 yılında vefat etti. Tuhfe-i Hattâtîn’de “Gınâ-yı kalb” terkibi ile ölümüne tarih düşürülmüştür (Müstakîm-zâde 1928: 239). Sicill-i Osmânî’de ise I. Abdulhamid devri (1774-89) başlarında vefat ettiği kayıtlıdır (Akbayar 1998: 355).

Sülüs ve nesih çeşitlerini Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşk eden Abdulbâkî Efendi, hüsn-i hatta oldukça başarılıydı. Bu yüzden Hattat Bâkî diye meşhur oldu. Hattatlığının yanında iyi bir şair olarak tanınan Abdulbaki Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur, şiirlerinden de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 355.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 34.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 84-85.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 238-39.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: KB Yay. 59.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3063.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
4Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Doğum YılıGörüntüle
6ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
7Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Ölüm YılıGörüntüle
9ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
10Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919MeslekGörüntüle
11FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690MeslekGörüntüle
12ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
13Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Madde AdıGörüntüle
18ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle