BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1193/1779-80)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Abdulbâkî'dir. Sîmkeş-hane Mescidi imamı Ahmed Efendi’nin oğlu, Haşîm-zâde’nin de damadıdır. Babasının vefatı üzerine önce Sîmkeş-hane Mescidi’nde imamlık, ardından da Hasan-zâde Camiinde hatiplik yapan Abdulbaki Efendi, 1193/1779-80 yılında vefat etti. Tuhfe-i Hattâtîn’de “Gınâ-yı kalb” terkibi ile ölümüne tarih düşürülmüştür (Müstakîm-zâde 1928: 239). Sicill-i Osmânî’de ise I. Abdulhamid devri (1774-89) başlarında vefat ettiği kayıtlıdır (Akbayar 1998: 355).

Sülüs ve nesih çeşitlerini Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşk eden Abdulbâkî Efendi, hüsn-i hatta oldukça başarılıydı. Bu yüzden Hattat Bâkî diye meşhur oldu. Hattatlığının yanında iyi bir şair olarak tanınan Abdulbaki Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur, şiirlerinden de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 355.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 34.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 84-85.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 238-39.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: KB Yay. 59.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3063.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889MeslekGörüntüle
11ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632MeslekGörüntüle
12Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009MeslekGörüntüle
13HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Madde AdıGörüntüle
18Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Madde AdıGörüntüle