BEYÂNÎ, Beyânî Mehmed Bey

(d. ?/? - ö. 1030/1620)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed olup İstanbulludur. Sipahi olan Beyânî Mehmed Bey’in ölüm tarihi, Vekayiü’l-Fuzelâ ve Tuhfe-i Nâilî’de 1030/1620; Sicill-i Osmânî’de ise 1038/1628-1629 olarak kayıtlıdır. Mehmet Nail Tuman, şairin ölüm tarihinin Sicill-i Osmânî’de 1038/1628-1629 olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 

Fâizî Kafzâde. Zübdetü’l-Eş’âr. Millet Kütüphanesi. AE nr: 1325. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şuarâ. Millet Kütüphanesi. AE nr. 765. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET DOĞAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Budur lâyık olan şâhum cihânda ehl-i irfâna

Ki yakdugı çerâğ üstine dâ’im ola pervâne  

(Riyâzî. Riyâzü’ş-Şuarâ. Millet Kütüphanesi.AE nr. 765. vr. 39b; Fâizî Kafzâde. Zübdetü’l-Eş’âr. Millet Kütüphanesi. AE nr. 1325. vr. 20a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40Doğum YeriGörüntüle
2İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40Doğum YılıGörüntüle
5İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40Ölüm YılıGörüntüle
8İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40MeslekGörüntüle
11İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÜMNÎ, Osman-zâde/Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1739-40Madde AdıGörüntüle
17İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle