BEYOĞLU, İbrahim

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim olan Beyoğlu, tahminlere göre 19. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Kocatürk, elinde bulunan bu yüzyıla ait cönklerde âşığın şiirlerinin bulunmasından onun 19. yüzyılda yaşadığı sonucunu çıkarır (1963: 363-364). Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Beyoğlu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde Gaziantep veya Kahramanmaraşlı olabileceği kaydedilmektedir (1998: 420). Ergun'da Beyoğlu'nun Cenup vilayetlerinden birine mensup Türkmen şairlerinden biri olabileceğini belirtmiştir (yty: 838). Şiirlerinden birinde geçen "Beyoğlu İbrahim! Bahtım karalı" mısraından Beyoğlu'nun asıl adının İbrahim olabileceği sonucu çıkarılabilir. Ali Rıza Yalman, "Gaziantep Şairleri" isimli yazısında Beyoğlu adlı bir şairden bahseder. Buna göre Beyoğlu, iskan beylerinden Yusuf Beyin oğludur, Asıl adı Kadir'dir. Babasının gazabına uğrayan âşık genç yaşta ortalıktan kaybolmuştur. Bir rivayete göre kendisini celaliler Halep'te şehit etmişlerdir (1939: 74). Yalman'ın bahsettiği Beyoğlu ile yukarıda anlatılan Beyoğlu'nun aynı kişi olup olmadığı bilinmemektedir. Beyoğlu'nun ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik vefatı için de geçerlidir.

Beyoğlu'nun bugün elde bulunan şiirlerinin koşma nazım biçiminde ve hece vezniyle yazıldığı görülmektedir. Koşmalarında aşk, sevgili ve ayrılık konularının yanı sıra, ilahi aşk konusunu da işlemektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 2. yyy.

Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Yalman, Ali Rıza (1939). "Gaziantep Şairleri", Halk Bilgisi Haberleri. 88: 73-75.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Felek, Eyyub gibi düşürdün derde,

Unulmadı yaram dedim ağladım

Ruz ü şebde kodun ah ile zârda,

Alamadım ağram dedim ağladım.

Kütah oldum, muhnetimi çeken yok,

Lûtf eyleyip bir çareme bakan yok,

Ben ölürsem ocağımı yakan yok:

Ne kara maceram dedim ağladım.

Mahabbet çoğaldı gittikçe nazdan,

Ol tabip gücendi, el çekti bizden.

Cümlenin mâbudu ol gani Yezdan,

Senden olsun kerem! dedim ağladım.

Emrine muntazır oldum, ya Celil!

Züriyetim Âdem, milletim Halil.

Korkarım arada sefil ü zelil

Olur kaşı karam, dedim ağladım.

Sene tamam, hicran akar bu tenden,

Pek müşküldür ben de geçtim bu candan.

Nazlı yâr usandı, elçekti benden,

Salt kesildi çarem dedim ağladım.

Tabib geldi, bu yaremden bilmedi,

Ezildi vücudum, rahat kalmadı.

Yakın komşulardan gelen olmadı,

Zahmım kendim saram dedim ağladım.

Beyoğlu İbrahim! Bahtım karalı,

Hiç rahat bulmadım temel duralı.

Dergâhına böyle mecruh, yaralı

Bilmem nice varam! dedim ağladım

Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 363-364.

Koşma

Yürü güzel haydi yoluna yürü

Ağustosta erir dağların karı

Gayet güzel olsa yiğidin yâri

O da bin bir türlü nazınan gelir

Yürü güzel yürü yolundan kalma

Her yüze güleni dost olur sanma

Ölümden korkup da sen geri dönme

Yiğidin alnına yazılan gelir

Şu benim benzime geldi mi aklık

yiğidin bağrına çökmesin yokluk

Sarpa çek kendini kınalı keklik

Beyoğlu üstüne bazınan gelir

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 2. yyy. 838.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cuma Karataşd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Doğum YeriGörüntüle
3Merve Büyükçapard. 26 Nisan 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cuma Karataşd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Doğum YılıGörüntüle
6Merve Büyükçapard. 26 Nisan 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cuma Karataşd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Ölüm YılıGörüntüle
9Merve Büyükçapard. 26 Nisan 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Cuma Karataşd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Merve Büyükçapard. 26 Nisan 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Cuma Karataşd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Madde AdıGörüntüle
15Merve Büyükçapard. 26 Nisan 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle