BURHÂN, Seyyid Hâce Burhân

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. Bedahşanlı olup doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Burhân’dır. Seyyid Hâce Burhân olarak tanındı. 1220/1805-06 yılında İstanbul’a geldi. Bir süre İstanbul’da kaldı. Sonra Mısır’a giderek oraya yerleşti. 1230/1814-15 yılından önce Mısır’da vefat etti. 

Eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. 

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 32.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 79-80.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 94.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Burhan (Badahşanlı)”.C. 1.  İstanbul: Dergâh Yay. 476. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle