VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâki

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Mollâ Hâcı Bâki'dir. Hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Ârif Hikmet'i göre, aslı Bedahşân'dandır ve çocukluğunda Buhâra'ya gelmiştir (Çınarcı 2007: 108). Şairden söz eden kaynaklarda doğum ve ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmamakla birlikte kaynaklardaki bilgilerden 1234/1818 yılında hayatta olduğu ve bu yıllarda çok yaşlı olduğu anlaşılmaktadır (Çınarcı 2007: 108; Tuman 2001:1141). Buhâra'da ünlü bir şair olduğu belirtilen şairin, Dîvân tertip ettiği söylense de kütüphanelerde bu eserine rastlanılmamıştır. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M.Tatcı (hzl). (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Çınarcı, M.Nuri (2007). Şeyhü'l-islâm Ârif Hikmet Bey'in Tezkiretü'ş-şu'ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 16.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

-


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BURHÂN, Seyyid Hâce Burhând. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BURHÂN, Seyyid Hâce Burhând. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3BURHÂN, Seyyid Hâce Burhând. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4BURHÂN, Seyyid Hâce Burhând. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5BURHÂN, Seyyid Hâce Burhând. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle