CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan Ca’fer Çelebi hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Zâtî-zâde sanıyla meşhur oldu. Tasavvufa meylederek İran’a gitti. Burada iyi derecede Farsça ve nesih hattını öğrendikten sonra tekrar İstanbul’a dönerek Kadı-zâde Efendi’nin danişmendi oldu. Daha sonra bu görevden azledildi. Hayatının bundan sonrası ve ölüm tarihi ile ilgili elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak şair hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Ca’fer Çelebi’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta, hatta danişmend olduğu yönündeki bilgi dolayısı ile gençlik döneminde olduğu düşünülebilir.

Ca’fer Çelebi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Elde örneklerden kıt'a nazım şeklini sıklıkla tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Kesme cevr ü cefânı bendenden

Zahmetün bana ‘ayn-ı rahmetdür

Bende-i bendenüm hemîn maksûd

Hıdmet-i ‘arz u ‘arz-ı hıdmetdür

 

Kıt’a

Varmasam hâk-i pâye ger dâim

Sanmanuz anı kadr ü pâyemden

Hayfdur k’ola tîre her lahza

Âsitân-ı şerîf sâyemden

 

Kıt’a

Kûyun etrâfın ırakdan görürüm

Olmasun diyü kilâbun bî-huzûr

Yakına var gam ki nâgeh birisi

Yapışup damaga dime ki dûr

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 257-58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tan Tolga Demircid. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle