Cevat Çapan

(d. 18 Ocak 1933 / ö. -)
Şair, çevirmen, akademisyen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aslen Erzincan'ın Kemah ilçesi, Pekeriç köyünden olan ve çok genç yaşta dünyayı dolaşıp, yirmi dört yıl ülkesinden ayrı yaşayan müteahhit Ethem Bey ile Girit'ten mübadeleyle gelen bir ailenin kızı olan Fatma Hanım'ın çocuğu olarak, 18 Ocak 1933 tarihinde, aile işletmelerinin bulunduğu Darıca'da dünyaya gelen yazar, Darıca İlkokulu'nu bitirdi. Okumayı öğrendiği ilk yıllarda, özellikle babasının yönlendirmeleriyle Pardayanlar başta olmak üzere Hz. Ali Cenknamelerini ve halk hikâyelerini büyük bir hevesle okudu. Evlerinin altında bulunan fırının işçilerinden türküler öğrendi. Göçmen olan teyze ve annesinden Rumca masallar ve şarkılar dinlerken, yine onlar için merak saldığı Kerime Nadir, Güzide Sabri, Muazzez Tahsin, Esat Mahmut Karakurt romanları ile popüler edebiyat ürünleriyle de tanıştı. Oğlunun kaliteli bir eğitim almasını isteyen Ethem Bey'in arzusunca aile, 1945'te İstanbul'a taşındı ve Çapan, aynı yıl başladığı Robert Kolej'den 1953'te, James Joyce konulu tezi ile mezun oldu. Bu süre içerisinde Fuzuli, Nedim, Şeyh Galip şiirleriyle ilgilenen ve aruzu öğrenen yazar, neo klasik şiiri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile tanıdı. Komşuları olan bir santurîden santur dersi de alan yazar, Klasik Türk Müziği'ne merak saldı. Garip şiirinden ve Sait Faik üslubundan etkilendi. Homeros destanları ve Binbir Gece Masalları ise onun kültürel iklimine, Şark ve Garp kültürlerinden oluşan eklektik bir zevk fikrini aşıladı. Lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde, ailesinin iktisat bilimi beklentisinin aksine olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, 1956 yılında tamamladı. 1956-57 arasında, İngiltere'de, BBC Türkçe bölümünde, program asistanı olarak çalıştı. Türkiye'ye döndüğü 1957 yılının Aralık ayında Tuzla Uçaksavar Topçu Okulu'nda Yedek Subaylık eğitimini aldıktan sonra, Ankara'da, Millî Savunma Bakanlığı, protokol şubesinde askerliğini yaptı. Yüksek lisansını yine Cambridge Üniversitesi'nde 1962 yılında tamamladı. Bu yıllar şairin hem Avrupa hem de Türk edebiyatçıları ile yakınlık geliştirdiği aynı zamanda da Avrupa sinema ve tiyatro dünyasını tanıdığı yıllar oldu. Ted Hughes ve Sylvia Plath yazarın aynı dönemde birlikte öğrencilik yaptığı şairlerdir örneğin. Kültürel ve edebî anlamda büyük bir donanımla, 1960'da Türkiye'ye dönüşünün ardından şair, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1963 yılında, İrlanda Tiyatrosu'nda Gerçekçilik adlı teziyle doktor ünvanını aldı. Aynı üniversitede 1968 yılında doçent, 1975 yılında profesör oldu. 1972-73 yıllarında, Nurettin Sevin tarafından açılan, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu ve Kolej yıllarında bir dönem oynatıcılığını da yaptığı Karagöz kurslarına katıldı. 1978-79 yıllarında, Devlet Tiyatroları Edebî Kurul Başkanlığı yaptı. 1980-96 yılları boyunca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi), Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde (Tiyatro) öğretim üyesi olarak görev yaptı, üniversitede yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı, bir süre de bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 1981'de aldığı Fulbright bursuyla, bir yıllığına, New-York Üniversitesi’ne gitti ve burada Amerikan şiiri ve tiyatrosu üzerine incelemeler yaptı, aynı zamanda İngiliz Edebiyatı dersleri verdi, yine burada aile bütçesine katkı sağlamak için evlere boyacılığa gitti. Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nü kurdu ve burada öğretim üyesi olarak da kısa süre görev yaptı (Çapan 2009). Boğaziçi Üniversitesi'nde yine tiyatroya dair kürsü oluşturdu ve burada da kısa süre öğretim üyesi olarak çalıştı. 1990'lı yılların başında İyi Şeyler Yayıncılık'ı kurdu. 1996-2002 yılları arasında kurucu dekanlık yaptığı Yeditepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün de kürsüleşmesini sağladı. Burada on altı yıl boyunca dünya tiyatrosu ve İngiliz edebiyatı üzerine dersler verdi. Daha sonra Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve buradan emekli oldu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve PEN Yazarlar Derneği üyeliklerinde bulunan Çapan, kendisi de çevirmen olan Gönül Çapan ile evlidir ve üç çocuk babasıdır. İstanbul'da ikamet etmektedir. (Şüyün 2009)

Türk edebiyatının hem sanat hem bilim uygulayıcılarından olan Çapan, oldukça velut bir isimdir. Robert Kolej'de İzlerimiz isimli okul dergisinde eserleri yayımlanıyor olsa da imzası ilk kez Varlık'ta 1951'de yayımladığı Carl Sandburg çevirileri ve 1952'de telif nitelikli "Güneşli Sahile Yağmur Yağardı" isimli şiiri ile görülür. 1956-59 arasında Yeditepe, Seçilmiş Hikâyeler, Yücel gibi periyodiklerde şiirleri; Pazar Postası'nda tiyatro eleştirileri yayımlanır. 1960'lı on yıllarda tiyatro inceleme ve eleştirilerine ve çeviri faaliyetlerine hız kazandırır. Uzunca yıllar, Dönem, Yeni Dergi, Papirüs, Şiir Sanatı, Milliyet Sanat, Yeni Edebiyat, Adam Sanat, Cumhuriyet Kitap, Gösteri gibi periyodiklerde şiir çevirileri yapar ve telif şiirlerini yayımlar. Dön Güvercin Dön isimli şiir kitabı ile 1986 yılı Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü; 2000 yılında Özdemir İnce ile paylaştığı Abdi İpekçi Özel Ödülü'nü; Bana Düşlerini Anlat isimli şiir kitabıyla 2008 yılında Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazandı. Ana teması ‘‘Kültürler Arası Diyalogda Çeviri" olarak belirlenen TÜYAP 28. İstanbul Kitap Fuarı'nda onur yazarı seçildi. 2015 yılında Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü alan şair; 2016'da Afife Jale Tiyatro Ödülleri Onur Ödülü'nü kazandı. 2017 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görülürken, aynı yıl, Son Duraktan Bir Önce isimli eseriyle Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü de aldı. Aynı eserle 2018 yılında Metin Altıok Şiir Ödülü'nü kazanan yazar, pek çok edebiyat yarışmasının da jüri üyeliğini yürüttü.

Dön Güvercin Dön, içerisinde bazı yabancı şiir çevirilerine de yer verilen bir ilk şiir kitabıdır. Şairin, kendi şiir sürecini bulmak konusundaki ilk adımlarından olan bu eser, daha önce çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerinin kitaplaştırmasıyla oluşur. Bu şiirlerde pastoral etkiler taşıyan kimi örnekler bulunduğu gibi Batı coğrafyası ve aşk dünyasının da etkili olduğu görülür. Bununla birlikte şairin şiirleri, özdamarından kopuk değildir. Doğal Tarih, yazarın, 1968-89 yılları arasında kaleme alınan şiirlerini topladığı ikinci şiir kitabıdır. Şairin kendi iç derinliğini işlediği bu şiirlerinde, toplumsal veya bireysel her türlü hadisenin, bir öz hikâyeye büründürüldüğünü görürüz. Kültürel altyapısı yoğun olan eserlerinin anlamlandırılması için, okurun da en azından ortalama düzeyde Batı müzik, kültür, edebiyat ve sanat dünyasını tanıması; Türk üst ve folk kültür hayatına aşina olması gereklidir. Şairin, öncelikli kimliğinin çevirmenlik olduğu düşüncesini pekiştiren bu şiirlerinde, zaman zaman Batı kültür atmosferine daha yakın şiir tonları da hissedilir. Yerli olmaktan öte, Türk kültürü ve dünya medeniyeti sentezinin varlığı göze çarpar. Otobiyografisi de şiirinin satır aralarında görünür. Sevda Yaratan, şairin 1989-1994 yıllarındaki şiirlerini kapsar ve eser, içerisinde yine otobiyografik verilerin yoğun olarak bulunduğu bir kültür atlası formundadır. Yazarın aile tarihine dair dökümler de bu şiirlerden tespit edilebilir. Örneğin kitapla aynı adı taşıyan şiirinde, mekan ve hafıza ilişkisini şahsî hayatından örneklerle açıklayan şair, aynı zamanda çocukları Nigâr ve Leyla Hanımlar ile Alişan Bey'in isimlerini anar. Yine bu eserde geçen "Sınırsız bir çağrışımlar zinciridir hayat" mısrası, Çapan şiirini ören anlayış ve ruhu da açıklar. Bir Gün Sana Gene Yollarda Rastlasam Birlikte Kır Kahvelerine Gitsek isimli seçme şiirleri, 1998'de yayımlanır. Esere damgasını vuran bakış, mekan ve insan birliğinin oluşturduğu şahsi tarih konusudur. Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz, şairin 2000'li yılların başındaki şiirlerini içerir. Bu eser, şairin evrensel şiir anlayışının da önemli bir durağıdır. Bir şairden öte bir çevirmen şairin eseri olduğu, şiirlerin tamamından anlaşılabilir. Deniz Ürperiyor Uzakta, Çapan şiirinin gerçekçi olmakla birlikte lirik yönünü oluşturan ve hatıraların etkisinin yoğun olarak hissedildiği bir başka şiir kitabıdır. Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz, şairin hatıra ve şiir birlikteliğine yaslanan bir diğer eseridir. Bana Düşlerini Anlat isimli eserindeyse Çapan, 1985-2006 yılları içerisinde kaleme aldığı tüm şiirlerini yayımlar. Şairin, estetik duyarlığının en çok ön plana çıktığı bu eserinde lirizm ile ironi de birleşmiş durumdadır. Şiir Çevir Denize At, şairin hazırladığı bir tür şiir atlasıdır ve farklı coğrafyaların şiir özelliklerini çevirilerle tanıtıcı, evrensel edebiyat tarihine eklemlenebilecek bir eser oluşturur. Ara Sıcak, şairin Anadolu kültür ve mekânlarıyla yakın ilişki kurulan şiirlerini kapsar. Su Sesi, şairin 2009-2013 yılları arasındaki şiirlerini kapsar ve okuru ile seksenli yaşların tecrübesini paylaşan şairin, samimi ve içten söyleyişlerini içerir. Çapan şiiri, içerisinde doğanın, hafıza mekanlarının, kültürel dünyanın, evrensel edebiyat, müzik ve sinemanın, insanın tarihini sunan, gözlemle oluşturulmuş, dili de yalın olmakla birlikte derinlikli bir şiirdir. Son Duraktan Bir Önce, şairin tüm şiir özelliklerini taşıyan, lirizmi yüksek bir eser olarak dikkati çeker.

Çocuklar için kaleme aldığı bir gençlik romanı olan Hapış ile Kapış Havana’da isimli eserinde genel kültür ve turizme dair bir merak uyandırır.

Telif şiirlerinin dışında Çapan, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim, (O. Atay), Harold Pinter Tiyatrosu (J. Deleon), Sen Aydınlatırsın Geceyi (Shakespeare), Bir Tuhaf Yalvaç (V. O. Bener), Savrulmada Gül (A. Haşim), Poems of Oktay Rifat (çev. R. Christie; R. McKane), J. M. Synge ve Tiyatro gibi eserler için inceleme mahiyeti bulunan ön sözler kaleme alır. Şiir, deneme, roman, tiyatro, senaryo ve inceleme alanında önemli sayıda eseri çevirerek Türk edebiyatına kazandırır. Çapan, çevirinin yalnızca dil üzerindeki gramer hakimiyetiyle sağlanamayacağını; o dilin kültür ve alt metin dünyasına da çevirmenin ilgi duyması gerektiğini, çevirisi yapılan dilin, ülkenin, müziğinden resmine, diğer somut ve soyut kültür ögelerinin ruhuna nüfuz edilemeyen metinlerin, çok sesli bir çeviriyle ortaya çıkamayacağını ve aslından çok şey kaybedeceğini belirtir (Çapan 1993). Bu görüşlerinden yansıyan çevirilerinde dil ve ahenk dünyası geniş, anlam dünyası derinliklidir. Önemli kurumlarda eğitim almış olmasının ve İngilizce'ye olan hakimiyetinin, çeviri kalitesindeki etkisi de belirtilmelidir. İngilizce dışında İrlanda ve Amerikan edebiyatından, İtalyan ve Yunan şairlerinden de çeviriler yapar. Kendisinin Bana Düşlerini Anlat, Ara Sıcak, Su Sesi isimli eserlerinden yapılan seçki, Fransızca (L’Hiver est Fini adıyla) ve İngilizceye (Where Are You Susie Petchek adıyla) çevrilir. Müstakil bir eser olarak Su Sesi ise The Voice of Water adıyla yine İngilizceye çevrilir.

Cevat Çapan, aynı zamanda tiyatro ve sinema oyunculuğu da yapar. İlk olarak Denize İnen Sokak filmiyle 1959 yılında ekran karşısına geçen şair, TRT’nin Mimar Sinan isimli belgesel dramasında Osmanlı şairlerinden Taşlıcalı Yahya rolünde görünür. Yavuz Turgul’un yönetmenliğindeki Gölge Oyunu filminde 1992'de; yine Yavuz Turgul yönetmenliğindeki 1996 tarihli kült film Eşkıya'da; 1998 yılında Ziya Öztan yönetmenliğindeki Cumhuriyet filminde rol alır. 1993 yılında dönemin meşhur dizilerinden Süper Baba'da ve 1994 tarihli Kurtuluş, Kuruluş dizilerinde bir kez daha kamera karşısında geçer. Bir Sahnedir Dünya isimli belgesel senaryosu ile Anadolu'daki antik medeniyetlerin izlerini tiyatrolar üzerinden tanıtır. Yavuz Turgul yönetmenliğindeki Av Mevsimi, şairin sinema tarihinde yer aldığı bir başka film olur.

Kaynakça

Çapan, Cevat (2009). ‘’Bir Tiyatro Bölümünün Kuruluşu’’. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi (27).

Çapan, Cevat (1992). Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer". Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (10).

Dara, Ramis (1999). Kırık Amfora. İstanbul: YKY.

Kurdakul, Şükran (1973). Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. Ankara: Bilgi.

Necatigil, Behçet (1992). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık.

Şüyün, Faruk (2009). Uzaktan Yakına Cevat Çapan. İstanbul: TÜYAP.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. DİLEK ÇETİNDAŞ
Yayın Tarihi: 30.12.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Sağlık YurduDe / İstanbul1962Çeviri
Destansı ÖyküSeferis / De1965Çeviri
ŞiirlerUğrak / İstanbul1966Çeviri
İrlanda Tiyatrosunda Gerçekçilikİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları / İstanbul1966İnceleme
Çin’den Peru’ya (Dünya Şiirinden Çeviriler)Çan / İstanbul1966Çeviri
Hiroşima SevgilimUğrak / İstanbul1966Çeviri
Sanatın GerekliliğiDe / İstanbul1968Çeviri
Çağdaş Gerçekçiliğin AnlamıPayel / İstanbul1969Çeviri
ŞeytanlarYankı / İstanbul1971Çeviri
Savaş ve BarışYankı / İstanbul1971Çeviri
Üç Kırmızı GüvercinAltın / İstanbul1971Efsane
Değişen Tiyatroİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları / İstanbul1972İnceleme
Yaşama UğraşıE / İstanbul1973Çeviri
Umarsız PenelopeE / İstanbul1974Çeviri
John Whiting: Çağdaş Bir Oyun YazarıYankı / İstanbul1975Eleştiri
Yedinci AdamCem / İstanbul1978Çeviri
KöklerKB / Ankara1980Çeviri
Yürüyüş TürküsüKB / Ankara1980Çeviri
Çağdaş Yunan Şiiri AntolojisiAdam / İstanbul1982Antoloji
Modern Sanatın ÖyküsüRemzi / İstanbul1982Çeviri
Kavafisten Kırk ŞiirAdam / İstanbul1982Çeviri
Alışkanlıklar da DeğişirDe / İstanbul1984Çeviri
Dön Güvercin DönAdam / İstanbul1985Şiir
Kırmızı GüllerKuzey / İstanbul1985Çeviri
Çağdaş İngiliz Şiir AntolojisiAdam / İstanbul1988Antoloji
Çağdaş Amerikan Şiiri AntolojisiAdam / İstanbul1988Antoloji
Çağdaş Dünya Şiiri AntolojisiAdam / İstanbul1988Antoloji
Doğal TarihAdam / İstanbul1989Şiir
Sarı Sabır Çiçeklerinden Bir DersAdam / İstanbul1990Çeviri
Şiirlerİyi Şeyler / İstanbul1991Çeviri
Her Şey Ayartabilir Beniİyi Şeyler / İstanbul1991Çeviri
Haiku'larİyi Şeyler / İstanbuş1991Çeviri
Vedalaşmaların İlmini Yaptım Benİyi Şeyler / İstanbul1992Çeviri
Seçme Şiirler: Yorgo SeferisYön / İstanbul1992Çeviri
Dünya Yazınından Seçilmiş Aşk ŞiirleriAdam / İstanbul1993Antoloji
Soyağacıİyi Şeyler / İstanbul1993Çeviri
Sessiz Gecelerİyi Şeyler / İstanbul1993Çeviri
Ateş Karalamalarıİyi Şeyler / İstanbul1994Çeviri
Kaptanın Şiir DefteriMefisto / İstanbul1994Antoloji
Şiir Atlası 1YKY / İstanbul1994Antoloji
Sevda YaratanAdam / İstanbul1994Şiir
Şiir Atlası 2YKY / İstanbul1995Antoloji
Çorak Ülkeİyi Şeyler / İstanbul1995Çeviri
Çılgın Nar AğacıAdam / İstanbul1995Çeviri
ProfilYKY / İstanbul1995Çeviri
Şiir Atlası 3YKY / İstanbul1996Antoloji
Yedinci Ağıt & OkumakMetis / İstanbul1996Çeviri
Marksizm ve ŞiirUğrak / İstanbul1996Çeviri
DüğüneMetis / İstanbul1996Çeviri
Soğuk Bir Baharİmge / Ankara1997Çeviri
Seçilmiş Oyunlar 2: Wesker ÜçlemesiAdam / İstanbul1998Çeviri
Bir Gün Sana Gene Yollarda Rastlasam Birlikte Kır Kahvelerine GitsekAdam / İstanbul1998Şiir
Dünya KüçükAdam / İstanbul1998Çeviri
FotokopilerMetis / İstanbul1999Çeviri
Denize Övgüİyi Şeyler / İstanbul1999Çeviri
Şiir Atlası 4Kavram / İstanbul1999Antoloji
Şiir Atlası 5Kavram / İstanbul2000Antoloji
Şiir Atlası 6Kavram / İstanbul2000Antoloji
Şiir Atlası 7Kavram / İstanbul2000Antoloji
Seçme ŞiirlerAdam / İstanbul2000Şiir
Seçme ŞiirlerYön / İstanbul2000Çeviri
Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan ÇıkmazAdam / İstanbul2001Şiir
Sen Aydınlatırsın GeceyiAdam / İstanbul2002Çeviri
Sonsuz Gülİletişim / İstanbul2002Çeviri
Yüreğim Rüzgârlarla ÖzgürAdam / İstanbul2002Çeviri
Görülmemiş Bir Çiçek AçmaAdam / İstanbul2002Çeviri
Deniz Ürperiyor UzaktaAdam / İstanbul2003Şiir
Sonu Gelmez ÖpüşlerAdam / İstanbul2003Çeviri
Öyle Derin ki GözlerinAdam / İstanbul2003Çeviri
Denizkızı HastanedeMetis / İstanbul2003Çeviri
Bir Başka Deniz BulamazsınAdam / İstanbul2003Çeviri
Adım Hiç UnutulmayacakAdam / İstanbul2003Çeviri
Düşsel ve GerçekDünya Aktüel / İstanbul2004Çeviri
İşgallerMitos Boyut / İstanbul2005Çeviri
Buluştuğumuz Yer BurasıMetis / İstanbul2006Çeviri
Bana Düşlerini AnlatYKY / İstanbul2007Şiir
Şiirin O İnce Küllerini ToplayanlarYKY / İstanbul2007Çeviri
Seçilmiş Oyunlar: Yürüyüş Türküsü, Şeytanlar, Hayır NedenAdam / İstanbul2007Çeviri
Anna KareninaMitos Boyut / İstanbul2007Çeviri
Bir Mayıs Günü Bırakıp Gittin BeniCan / İstanbul2008Çeviri
Nedir Gene Deli Gönlünü ÇelenCan / İstanbul2008Çeviri
Dünyayı Taşıyor OmuzlarınYKY / İstanbul2008Çeviri
Şiir Çevir Denize AtCumhuriyet / İstanbul2008Antoloji
Ara SıcakYKY / İstanbul2009Şiir
Yürekteki Ok: Dünya Edebiyatından En Güzel Aşk ŞiirleriSözcükler / İstanbul2009Antoloji
Kıyıdaki AdamYKY / İstanbul2009Çeviri
Uzaklıklar, Eski DenizlerCan / İstanbul2009Çeviri
Kavafis’ten Yüz ŞiirHelikopter / İstanbul2010Çeviri
Bilmezsiniz Aşk NedirCan / İstanbul2011Çeviri
Her Şey Ayartabilir BeniHelikopter / İstanbul2011Çeviri
Vedalaşmaların İlmini Yaptım BenKanguru / İstanbul2012Çeviri
Batık Liman ve Başka ŞiirlerCan / İstanbul2013Çeviri
Su SesiYKY / İstanbul2013Şiir
DumanYKY / İstanbul2016Çeviri
Gökyüzü Mavi SiyahAyrıntı / İstanbul2016Çeviri
Gizemli Bir MaskeKolektif / İstanbul2016Çeviri
Son Duraktan Bir ÖnceYKY / İstanbul2017Şiir
Hayvanlara Niçin Bakarız?Deli Dolu / İstanbul2017Çeviri
Hapış ile Kapış Havana’daHep Kitap / İstanbul2018Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oruç Aruobad. 14 Temmuz 1948 - ö. 31 Mayıs 2020Doğum YeriGörüntüle
2Gül Abus Semercid. 01 Aralık 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Aytuğ Uslutekind. 28 Nisan 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZAMAN MUHARRAMOVd. 1933 - ö. 1994Doğum YılıGörüntüle
5Tekin Gönençd. 08 Mart 1933 - ö. 17 Mayıs 2020Doğum YılıGörüntüle
6OSMAN, Osman Topçud. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Galina Sirkelid. 21 Ekim 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Orhan Durud. 18 Aralık 1933 - ö. 25 Ocak 2009MeslekGörüntüle
10Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmet Alptekind. 12 Ekim 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Baha Rahmi Özend. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Madde AdıGörüntüle
14Macit Cevat Doğudand. 1912 - ö. 8 Ağustos 1986Madde AdıGörüntüle
15CEVAT VURALd. 06.02.1939 - ö. 13.10.2011Madde AdıGörüntüle