CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebi

(d. ?/? - ö. 1287/1870)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya'da doğdu. Şiirlerinde Celâlî mahlasını kullandı. Şeyh Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi'nin büyük oğludur. Babası Hemdem Çelebi Konya Mevlevîhânesi şeyhi olarak görev yaptığı sırada, Mısırlı İbrâhim Paşa'nın ordu ile Konya'ya gelmesi üzerine Afyonkarahisar yoluyla İstanbul'a firar etti. Bunun üzerine Celâleddîn Çelebi, İbrâhim Paşa tarafından Konya Mevlevihanesi şeyhliğine tayin edildi. Bir süre sonra pederi Konya'ya gelerek tekrar şeyhlik görevine başladı. Postnişinliği kabul ettiğinden dolayı oğluna çok gücendi. Hemdem Çelebi'nin vefatından sonra Konya Mevlevihanesi şeyhliğini Celâleddîn Çelebi'ye vermek istediler, ancak Celâleddîn Çelebi, "Pederimi hayatında incittim, öldükten sonra da incitemem." diyerek bu görevi kabul etmedi. Celâleddîn Çelebi 1287/1870 senesinde Konya'da vefat etti ve oraya defnedildi.

Şiirine örnek Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı adlı eserdedir.

Kaynakça

Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâkiyâ kalk ayaga bir iki mey nûş idelim

İçelim de gam-ı eyyâmı ferâmûş idelim

Mutribâ sen de biraz çeng ü rebâbı söylet

Gülşenin bülbülünü şevk ile hâmûş idelim

Pek suyı serd ise de ol kadi dil-cûyların

Hem suyunca giderek hüsnine ber-dûş idelim

Olur ebnâ-yı zamânın sühanı zü'l-vecheyn

Var mıdır doğru sühan söyle begim gûş idelim

Bakma âlâyiş-i ekvâna Celâlî sen de

Ref' olup sıfat-ı akl-ı bedi medhûş idelim

(Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya. 15.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABDAL HASANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ABDAL HASANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ABDAL HASANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ABDAL HASANd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?MeslekGörüntüle
13Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDAL HASANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ABDAL HASANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendid. ? - ö. 1592?Madde AdıGörüntüle