CEMÎLE HANIM, İstanbullu

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğmuştur. Yazıları Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde yayımlandığından dolayı 19. yüzyılda yaşadığı kesindir. Kırşehir mutasarrıfı Emîn Bey'in büyük kardeşi Sa'îd Efendi'nin kızıdır. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemektedir.

Cemîle Hanım'ın değerli birçok makalesi Vakit ve Tercümân-ı Hakîkat gazetelerinde yayımlanmıştır. Tercümân-ı Hakîkat'te yazmış olduğu İslam kadınları hakkındaki makalesi çok beğenilmiş, Beyrut'ta Arapça olarak yayımlanan Lisânü'l-Hâl adlı gazete tarafından aynen tercüme edilerek yayımlanmış, burada da takdir görmüştür. Cemîle Hanım'ın makalesiyle açdığı bu önemli konu Londra, Tunus, Beyrut ve diğer bazı ülkelerde yankılar uyandırmış; buralardaki birçok gazetede üzerine yorumlar yapılmış; İslam kadınları arasında böyle önemli bir kadın yazarın varlığı anılan gazetelerde büyük bir hayranlık ve övgüyle karşılanmıştır. Şâ'ir Hanımlarımız adlı esere göre Cemîle Hanım'ın basılmamış edebiyat ve hikemiyata dair birkaç mensur eseri de vardır. Şiirden çok nesirle uğraşmıştır (Ahmed Muhtar 1311: 13). Adı geçen eserde Cemîle Hanım'ın Arapça'dan çevirdiği iki kıt'a örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Ahmed Muhtar (Hacı Beg‑zâde) (1311). Şâir Hanımlarımız. İstanbul.

Ay, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Her hâlet olup hayâle müncer

Bir yâdı kalır cihânda ancak

Lâyık degil i'timâd kılmak

Eşyâ oluyor zevâle müncer

Kıt'a

Anlaşılmaz hikmet-i Rabb-i Kadîr

Anı derk eyleyemez ferd-i basîr

Sâni'in kudretine san'atına

Hâşe-lillah kim ola şey' nazîr

(Ahmed Muhtar (Hacı Beg‑zâde) (1311). Şâir Hanımlarımız. İstanbul. 14.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
3KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YeriGörüntüle
4Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Doğum YılıGörüntüle
6KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YılıGörüntüle
7Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Ölüm YılıGörüntüle
9KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Ölüm YılıGörüntüle
10Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
15KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle