CEVDET, Halil Cevdet Efendi

(d. ?/? - ö. 1209/1794-95)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halil'dir. Galatalı Derviş Mustafa Efendi'nin oğludur. Genç yaşta medrese eğitimi tamamladı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin damadı oldu. Altmışlı rütbe ile medreseye atandı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin oğlu Mehmet Murad Efendi'nin tezkireciliğinde bulundu. Mektupçuluk görevini de yerine getirdi. Önce 1191 / 1777-78 yılında İzmir kadılığına atandı. 1199 / 1784-85 yılında Edirne kadısı oldu. Daha sonra 1202 / 1787-88 yılında Mekke kadılığı görevinde bulundu. Biri 1205 / 1790-91; diğeri 1206 / 1792-93 senesinde olmak üzere iki kez İstanbul kadılığı görevini yürüttü. 26 Rebiülahir 1209/1794-95 yılında vefat etti. İki oğlu vardır. Birinin adı Mehmed Muhyiddin Efendi olup 1220 /1805-6 yılında, küçüğünün adı ise Mustafa'dır. Bursa'da oturan Mustafa, azledildiği sırada 1251 / 1835-36 yılında vefat etmiştir.

Elde sade bir tarih beyti bulunmaktadır. Bu beyitte de Cevdet mahlasını kullanmıştır. Râmiz bir gazelini tezkiresine aldığını söylerse de söz konusu gazeli kaydetmemiştir. Râmiz'e göre, Veysî'yi kıskandıracak ve Nergisî'nin gözünü kamaştırcak yetenekte bir şairdir (Erdem 1985: 61). 

 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 60-61.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tâhir. Os­manlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay. 164.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 89.

Oğraş Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri. 146.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Gelüp bâ-feyz-i ilhâm-ı hümâ Cevdet didim târîh

Senâdır yine Es'ad-zâde Efendi geldi fetvâya

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
3BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
4Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
6BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Doğum YılıGörüntüle
7Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
9BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Ölüm YılıGörüntüle
10Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980MeslekGörüntüle
11ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683MeslekGörüntüle
13Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Madde AdıGörüntüle
17ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle