CEVDET, Halil Cevdet Efendi

(d. ?/? - ö. 1209/1794-95)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halil'dir. Galatalı Derviş Mustafa Efendi'nin oğludur. Genç yaşta medrese eğitimi tamamladı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin damadı oldu. Altmışlı rütbe ile medreseye atandı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin oğlu Mehmet Murad Efendi'nin tezkireciliğinde bulundu. Mektupçuluk görevini de yerine getirdi. Önce 1191 / 1777-78 yılında İzmir kadılığına atandı. 1199 / 1784-85 yılında Edirne kadısı oldu. Daha sonra 1202 / 1787-88 yılında Mekke kadılığı görevinde bulundu. Biri 1205 / 1790-91; diğeri 1206 / 1792-93 senesinde olmak üzere iki kez İstanbul kadılığı görevini yürüttü. 26 Rebiülahir 1209/1794-95 yılında vefat etti. İki oğlu vardır. Birinin adı Mehmed Muhyiddin Efendi olup 1220 /1805-6 yılında, küçüğünün adı ise Mustafa'dır. Bursa'da oturan Mustafa, azledildiği sırada 1251 / 1835-36 yılında vefat etmiştir.

Elde sade bir tarih beyti bulunmaktadır. Bu beyitte de Cevdet mahlasını kullanmıştır. Râmiz bir gazelini tezkiresine aldığını söylerse de söz konusu gazeli kaydetmemiştir. Râmiz'e göre, Veysî'yi kıskandıracak ve Nergisî'nin gözünü kamaştırcak yetenekte bir şairdir (Erdem 1985: 61). 

 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 60-61.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tâhir. Os­manlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay. 164.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 89.

Oğraş Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri. 146.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Gelüp bâ-feyz-i ilhâm-ı hümâ Cevdet didim târîh

Senâdır yine Es'ad-zâde Efendi geldi fetvâya

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
3LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
4ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
6LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711Doğum YılıGörüntüle
7ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Ölüm YılıGörüntüle
8ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Ölüm YılıGörüntüle
9LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711Ölüm YılıGörüntüle
10ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856MeslekGörüntüle
12LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711MeslekGörüntüle
13ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Madde AdıGörüntüle
17ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Madde AdıGörüntüle
18LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendid. ? - ö. 1711Madde AdıGörüntüle