CEVDET, Halil Cevdet Efendi

(d. ?/? - ö. 1209/1794-95)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halil'dir. Galatalı Derviş Mustafa Efendi'nin oğludur. Genç yaşta medrese eğitimi tamamladı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin damadı oldu. Altmışlı rütbe ile medreseye atandı. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin oğlu Mehmet Murad Efendi'nin tezkireciliğinde bulundu. Mektupçuluk görevini de yerine getirdi. Önce 1191 / 1777-78 yılında İzmir kadılığına atandı. 1199 / 1784-85 yılında Edirne kadısı oldu. Daha sonra 1202 / 1787-88 yılında Mekke kadılığı görevinde bulundu. Biri 1205 / 1790-91; diğeri 1206 / 1792-93 senesinde olmak üzere iki kez İstanbul kadılığı görevini yürüttü. 26 Rebiülahir 1209/1794-95 yılında vefat etti. İki oğlu vardır. Birinin adı Mehmed Muhyiddin Efendi olup 1220 /1805-6 yılında, küçüğünün adı ise Mustafa'dır. Bursa'da oturan Mustafa, azledildiği sırada 1251 / 1835-36 yılında vefat etmiştir.

Elde sade bir tarih beyti bulunmaktadır. Bu beyitte de Cevdet mahlasını kullanmıştır. Râmiz bir gazelini tezkiresine aldığını söylerse de söz konusu gazeli kaydetmemiştir. Râmiz'e göre, Veysî'yi kıskandıracak ve Nergisî'nin gözünü kamaştırcak yetenekte bir şairdir (Erdem 1985: 61). 

 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 60-61.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tâhir. Os­manlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay. 164.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 89.

Oğraş Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri. 146.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Gelüp bâ-feyz-i ilhâm-ı hümâ Cevdet didim târîh

Senâdır yine Es'ad-zâde Efendi geldi fetvâya

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
2ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
4HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
11ATÂd. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862MeslekGörüntüle
13HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle