RÂSİM, Râsim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Mahlası, sadece İsmail Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsârı’nda geçmektedir (Abdulkadiroğlu 1999: 115). Burada da mahlası dışında şair hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 115.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 310.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Behcet-efzâdur arak la’linde ol nâzik-femin

Gonceye mahz-ı tarâvetdir vücûdı şebnemin

İftihâr-ı dâniş-i ecdâd ile gelmez şeref

Neş’e virmez nâmı bezm-i bî-meye câm-ı Cemün

Ülfet-i bisyâr olur mı bâdî-i naks i’tibâr

Harf-i vâhiddür adedde hükmi harf-i müdgamın

Sâgar-ı zehr-âb-ı gamdır süst iden Râsim dili

Meclisinde görmedik câm-ı safâsın ‘âlemin

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 115).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Doğum YeriGörüntüle
2Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Doğum YeriGörüntüle
4Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Doğum YılıGörüntüle
5Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Doğum YılıGörüntüle
7Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Ölüm YılıGörüntüle
8Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Ölüm YılıGörüntüle
10Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Madde AdıGörüntüle
14Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Madde AdıGörüntüle