DU’ÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgilerimizin yok denecek kadar az olduğu Du’âyî, Bursalıdır. Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerinden olan şair, babası gibi mu’arrif ve duâhân idi. Hem kendi mesleği hem de baba mesleği olduğu için bu mahlası aldı. Fâtih devrinde vefat etti. Latîfî, Du’âyî’nin Cem Sa’dîsi’nin "Nûniyye Mu’aşşeri"ne bir naziresinin bulunduğunu, Sehî Bey ve Kınalı-zâde ise güzel şiirler yazdığını kaydetmektedir. Sehî Bey’in, açık zihinli, sanat kabiliyeti olan bir şair olarak nitelediği Du’âyî’nin, Câmi’u’n- Nezâ’ir’de 2, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 2, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 1 gazeli vardır. Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki bir zemin şiirine Necâtî Bey, İshâk Çelebi, Helâkî ve Rahîkî gibi devrin önde gelen şairleri nazireler yazmıştır.

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 74b, 309a.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. 

Köksal, M. Fatih (2002). “Du’âyî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 152.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 225b.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Duâyî”. İstanbul: Dergâh Yay. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 30.09.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La’l-i lebüne kim diye mercâna ber-â-ber

Bu nükte gelür ehl-i dile kana ber-â-ber

Derd-i hatun ile ölenün kabri gubârı

Kıymetde olur kuhl-ı Sıfâhân’a ber-â-ber

Ey dûst diler ki_ola ber-â-ber bize düşmen

Gelsün görelüm merd ise meydâna ber-â-ber

Kılur nazar âyînede peşmîne acebdür

Zâhirde perî oldugı insâna ber-â-ber

Şol dem ki Du’âyî dem ura subh-ı ruhundan

Mihrünle geçer bir demi bin câna ber-â-ber

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013]. 931.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Doğum YeriGörüntüle
3SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YeriGörüntüle
4Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Doğum YılıGörüntüle
6SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YılıGörüntüle
7Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Ölüm YılıGörüntüle
9SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Ölüm YılıGörüntüle
10Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835MeslekGörüntüle
12SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737MeslekGörüntüle
13Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Madde AdıGörüntüle
18SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Madde AdıGörüntüle