EDÎB, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair şiirlerinde Edîb mahlasını kullanmıştır. Edîb'in 18. yüzyıl şairlerinden olduğu, Ahmed Lütfî Efendi’nin yazdığı şuara tezkiresinden anlaşılmaktadır. Kendisi hakkında diğer kaynaklarda hiçbir bilgi verilmemiştir. Ahmet Lütfî Efendi'nin verdiği bilgiye göre; Tekirdağlıdır ve Şumulizade lakabıyla tanınmıştır. Mühürdarlık, Niş Defterdarlığı, kaptan-ı derya Hâfız Ahmed Paşa'nın divan efendiliği, Basra defterdarlığı görevlerinde bulunmuş ve bu görevinden dönüşü esnasında vefat etmiştir. Zarif ve beliğ şiirleri vardır. Ayrıca divanî hatta da oldukça mahirdir ( Ahmed Lütfî’den akt. Oy 1995: 91).  Edîb’in doğum tarihi gibi ölüm tarihi de bilinmemektedir. 

Ahmet Lütfi Efendi’nin tezkiresinde bu bilgilerden sonra bir gazeli ile bir kasidesinden seçilmiş bazı beyitleri vardır. 

 

Kaynakça

Ahmed Lütfî. Tekirdağlı Şairler.  DTCF Ktp. Nr. I/457. vr. 2b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 28.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikâyet itmesün bir kimse kat’â   gül-izârından

Hazânı gözlesün lâbüddür ol evvel bahârından

Sakın gam çekme aslâ Hak ider maksûduna vâsıl

Çıkar gel hevli kalbinden sefer yeğdir karârından

Humâr-ı ye’se düşme sun'-ı Hakk’ı gel temâşâ kıl

Nedir me’mûl olan bu dehr-i fânînin kibârından

Kümeyt-i hâme kılsun sahn-ı dilde şevk ile cilve

Ne lâzım imbisât-ı kalbe dûr olmak diyarından

Firâk-ı yâr ile ahvâli gayet müşkil olmuşdur

Edîb’in râzı ol gurbet ilinde i’tizârından

(Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 91.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Doğum YeriGörüntüle
2Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Doğum YılıGörüntüle
5Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Ölüm YılıGörüntüle
8Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997MeslekGörüntüle
11Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Madde AdıGörüntüle
17Hasan Erdemd. 30 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Madde AdıGörüntüle