ESER (MUHİB), Belhî Abdullâh (Mustafa) Efendi

(d. ?/? - ö. 1135/1722/23)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullâh'dır. Es'ad Efendi'ye göre ise ismi Mustafa'dır (Oğraş 2001: 39 ). Belh'te doğdu. Burada tahsilini tamamladıktan sonra bölgenin meşhur bir mutasavvıfına derviş oldu. İstanbul'a geldi. 1135/1722-23'te vefat etti  (Kurnaz ve Tatçı 2001:909). "Eser gitdi" ibaresi vefatına tarihtir (Oğraş 2001:39).  Önceleri Muhib mahlasını kullandı, daha sonra Eser mahlasını aldı. Sâlim (İnce 2005: 619), Râmiz (Erdem 1985: 1) ve Es'ad (Oğraş 2001: 40) tezkiresinde Farsça bir beyti kayıtlıdır. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 909

Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 1.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 619.

Oğraş Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afdyon: Emirdağ Ofset Tesisleri. 39-40.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. (1979) "Eser". C.III. İstanbul: Dergâh Yay. 93.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gamze-i bî-bâk-i û şemşîr-bâzî mî-koned

Gerden-i nezzâre-i âşık dırâzî mî-koned

(Oğraş Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri. 40.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEVLÂNÂ MECNÛNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Feyzî Dede, Dervîş Feyzîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KALENDERd. 1747 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEVLÂNÂ MECNÛNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Feyzî Dede, Dervîş Feyzîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KALENDERd. 1747 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEVLÂNÂ MECNÛNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Feyzî Dede, Dervîş Feyzîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KALENDERd. 1747 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEVLÂNÂ MECNÛNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEYZÎ, Feyzî Dede, Dervîş Feyzîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KALENDERd. 1747 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEVLÂNÂ MECNÛNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FEYZÎ, Feyzî Dede, Dervîş Feyzîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KALENDERd. 1747 - ö. ?Madde AdıGörüntüle