FAHRÎ, Ahmed Fahrî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Bahçekapısı'nda doğan Fahrî'nin asıl adı Ahmed'dir. Düzenli bir eğitim görmüştür. Sâlim, Fahrî'yi hayale dayalı yeni söz söyleyebilen bir şair olarak tavsif ederken (İnce 2005: 543); Safâyî de Fahrî'yi "hoş-güftâr" olarak nitelendirir. (Çapan 2005: 500)

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 757.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Revnak-ı haddüni çün itdi temâşâ lâle

Âşık oldı sana bin cân ile cânâ lâle

Gerçi ser-geşte durur bâde-i 'ışkunla cihân

Görmedi farkunı kimse dahı illâ lâle

Nâr-ı hasretle yakup penbe fetîl-i dâgın

Kıldı bezm-i çemene şem'-i şeb-ârâ lâle

Def'-i mahmûrî-i râh-ı gam-ı cânâne içün 

Nûş ider kâse-i la'lîn ile sahbâ lâle

Fahri-i zâr gibi vâdî-i hicrân içre

Nâle eyler oluban vâlih ü şeydâ lâle

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 500.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle