FAHRÎ, Kastamonulu

(d. ?/? - ö. 1306/1889-90)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Siyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve habishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son verdi.

“Bir mübtedi” imzalı ilk şiirlerinden biri Müntehabât-ı Tercümân-ı Hakîkat’te yayımlandı. Muallim Nâci, tanımadığı hâlde kendisine övgüde bulunmuş ve şairliğini övmüştür. Süleyman Nazîf Bey’e göre de kuvvetli ve ateşli bir şairdi (Cunbur 1999: 521).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tükendi cism-i zârımın olanca tâb ü tâkati

Fezâ-yı mihnetin daha görünmüyor nihâyeti

Nigârımın cefâsına sebeb ne anlaşılmıyor

Nedir zavallı gönlümün bilinmiyor kabâhati

O nûr-ı çeşmi cânımın yanımda ağlama diyor

Nasıl olur da terk eder gözüm o eski âdeti

Geçer mi böyle günlerim ümîd-i ayn-ı vasl ile

Gelir mi yoksa sevdiğim anında vakt ü sâ’ati

Seninle bir gece hani ne sohbet eylemişdik

Bilir misin ki neydi âh o sohbetin halâveti

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 522.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Doğum YeriGörüntüle
3MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Doğum YılıGörüntüle
6MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?MeslekGörüntüle
12MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896MeslekGörüntüle
13NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Madde AdıGörüntüle
18MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle