FAHRÎ, Zeyrek-zâdeli

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrınıtlı bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklardan verdiği bilgiye göre o dönemde yaşamış iki Fahrî'den biridir. Önceki Fahrî bu maddedeki Fahrî'den eskidir. Fahrilerin farkı sonraki Fahrî'nin adı Mehmed olup İstanbul'un Zeyrek-zâde semtinde şöhret bulmasıdır. Elde Sâlim ve Safâyî'nin naklettiği dört beyitlik bir gazel bulunmaktadır. Aslında bir çok gazeli yazmışsa da mürettep bir divan haline getiremediğinden perişan olup gitmiştir. Safâî'ye göre nazmı nazikâne, sözü ise âşıkânedir

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 501.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 545.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 757.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çeşmin o kadar eyledi teksîr-i tegâfül

K’oldu nigehin fârig-i tedbîr-i tegâfül

 

Teşbîh eden ebrûlarını kavs-ı kazâya

Şâyestedir olsa hedef-i tîr-i tegâfül

 

Küstâh durur hâhiş-i vaslında dil-i zâr

Lâyıkdır o dîvâneye zencîr-i tegâfül

 

Âsûde olur keşmekeş-i tîr-i nigehden

Fahrîveş olan teşne-i şemşîr-i tegâfül

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 545.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle