FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanım

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fâ'ize veya Râmiz'de (Erdem 1985: 237)  geçtiği şekliyle Fâ'izâ Molla Kadın, 18. asrın hanım şairlerdendir. Mehmed Nâil'e göre,  Sicill-i Osmanî'de şairenin mahlasının "Fâ'ize" şeklinde yazılması yanlıştır (Kurnaz 2001: 3125/730). İsmi Fâtıma’dır. Aristokrat bir aileye mensuptur (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/287). Babası, dönemin bilginleri arasında önde gelen İstanbul kadısı Kâmetî-zâde Şeyh Mehmed Efendi; kız kardeşi ise Sâlim ve Safâyi tezkirelerinde bahsi geçen şaire Sıdkî Emetullâh Molla Kadın’dır (Erdem 1985: 237; Mehmed Süreyya 1308-15:  3/225, 4/3). Sicill-i Osmanî'de "Mehmed Efendi kerimesi" denilmesinden evlendiği anlaşılmaktadır (Mehmed Süreyya 1308-15: 4/3). Fâ'ize Molla Kadın ömrünün sonlarında ama oldu. 1177/1763 senesi hilalinde vefat etti ve Emir Buhârî yakınlarına pederi ve hemşiresi yanına defnedildi (Erdem 1985: 237).

Râmiz'e (Erdem 1985: 237) göre Fâ'ize, ablası Sıdkî Emetullâh Molla Kadın kadar olmamakla birlikte gibi yetenekli, şiir ve inşaya vâkıf bir şairedir. Fakat biyografik kaynaklarda şiirlerine yer verilmemiştir. 

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman. Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 740.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III-IV. İstanbul: Matbaa-ı Âmire. 225, 3.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 287.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.01.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Doğum YeriGörüntüle
2Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Doğum YılıGörüntüle
5Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Ölüm YılıGörüntüle
8Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Madde AdıGörüntüle
14Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle