FASÎHÎ,Mustafâ

(d. ?/? - ö. 1106/1694)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğbolu’da doğdu. Asıl adı Mustafâ’dır. Öğrenimini tamamladıktan sonra divan kâtibi oldu. Bu konudaki yeteneğinden dolayı bazı vezirlere divan efendisi tayin edildi. II. Ahmed (sal. 1691-1695) dönemi sadrazamlarından Alî Paşa’ya bağlandı ve bu yolla defter-i hakânî emiri oldu. Arapça ve Farsça'ya hâkim olan şair, Şeyh Fenâyî’ye (Beşiktaşlı Yahyâ Efendi Dergâhı şeyhi) bağlandı. Bu yüzden Beşiktaş’a yerleşti. 1106/1694 tarihinde burada öldü. Mezarı Şeyh Yahyâ Türbesi civarındadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül  (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (43):49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâyıkı-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Vekâyi’u’l-Fudalâ. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sahbâ-yı nâz kim ola peymâne-âşinâ

Olur mey-i niyâz ile mestâne âşinâ

 

Bir tâb var ki söndüremez bir şerâresin

Deryâlar olsa bu dil-i sûzâne âşinâ

 

Biz çâk çâk-i derd-i firâkız Fasîhiyâ

Gîsû-yı yâr ile olalı şâne âşinâ

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 559.)

 

Bûy-ı zülfün her kim buldum derse müşk-i nâbda

Hep hatâdur sözleri nezd-i ulü’l-elbâbda

 

Âftâb-ı tal’atın mâhiyyetin bilmez hakîm

Her ne denlü olsa mâhir fenn-i usturlâbda

 

Sâhil-i vahdet görünmez bâd-ı tevfîk esmese

Nice yüz bin keşti nâ-bûd oldu bu gird-âbda

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 559.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Doğum YeriGörüntüle
2SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Doğum YılıGörüntüle
5SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Ölüm YılıGörüntüle
8SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EMÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18MeslekGörüntüle
11SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12EMÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Madde AdıGörüntüle
17SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EMÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle