RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Rıdvân Çelebi’dir. Niğbolu’da doğdu. Öğrenimini Sultan Süleymân Medresesi’nde tamamladıktan sonra Hacı Hasan-zâde’den mülazım oldu.

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Görenler ârızında sandılar hattını cânânun

Kenârında yazılmışdur Bahâristân Gülistân’un  

Ruhun bahr-i melâhatdür hilâl ebrûlarun mâhı

Gözün sayyâdı zülfünden bırakmış kara ağ anda  

Şişüp kabarma inen şîşe-i felek içre

Başunı bâd-ı gurûra virüp habâb gibi  

Nice âkıl diyem bu dil-i dîvâneye kim

Pîrlikde sakalın virdi bir oglân eline  

Fi’l-mesel bu dürlü eşkâl ile çetr-i âsmân

Bir kurılmış perdedür zıll-ı hayâl üstindedür  

Kamerî yakasından ol hurşîd

Eyledi gün yüzin cihâna bedîd

Kaşına çekdi şemsî dül-bendin

Kapladı san hilâli ebr-i sepîd  

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1374)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FASÎHÎ,Mustafâd. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
3EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FASÎHÎ,Mustafâd. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
6EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FASÎHÎ,Mustafâd. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
9EMÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FASÎHÎ,Mustafâd. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEHÂYÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FASÎHÎ,Mustafâd. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
15EMÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle