FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1088/1677-78)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhay Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrâr Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
2İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
4ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YılıGörüntüle
7ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Ölüm YılıGörüntüle
10ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878MeslekGörüntüle
11İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?MeslekGörüntüle
12REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97MeslekGörüntüle
13ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
17İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle