FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1088/1677-78)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhay Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrâr Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YeriGörüntüle
2ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
3SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Doğum YeriGörüntüle
4ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YılıGörüntüle
5ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
6SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Doğum YılıGörüntüle
7ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Ölüm YılıGörüntüle
8ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
9SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Ölüm YılıGörüntüle
10ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767MeslekGörüntüle
11ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
12SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?MeslekGörüntüle
13ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Madde AdıGörüntüle
17ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Madde AdıGörüntüle
18SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Madde AdıGörüntüle