MEŞREBÎ, Bıçakcı-zâde Meşrebî Çelebi

(d. ?/? - ö. 962/1554-1555)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu’dur. Bıçakçı-zâde olarak da bilinmektedir. Derviş yaradılışlı kalender meşrep bir kişidir. Şiir ve mûsikî ile ilgilendi. Mûsikîde beste yapacak kadar yeteneği vardı. Âşık Çelebi, Meşrebî’nin Hayderî tarikatına intisap ettiğini şöyle ifade eder: “Bir süre başıboş gezdikten sonra Haydar-hâneye varıp sarıklı, zincirli ve tokalı kalenderî oldu” (Kılıç, 2010: 815). Sehî Bey de Baba Alî Mest köçeklerinden olduğunu söyler (İsen, 1998: 238). 962/1554-1555 yılında genç yaşta Manisa’da vefat etti.

Rind meşrep biri olup başarılı sayılabilecek şiirleri vardır. Hayâlî Bey ile aralarında husumet söz konusu idi. Hayâlî Bey’i gazel hırsızlığıyla suçladığı kıtaları vardır.

Kaynakça

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1998). Sehi Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nail TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Firâkunla za’îf ü nâ-tüvân ü derd-nâkem ben

Gamundan şerha şerha pâre pâre çâk çâkem ben

 

Sarardum hasret-i âb-ı inebden hâke yüz urdum

Hazan vaktinde gûyâ yire düşmiş berg-i tâkem ben

 

Kimi öldürse ihyâ eyler ol Îsâ nefes ammâ

Bu ben ölümliyi katl eylemez ana helâkem ben

 

Senün kim adın andı ey ecel ben senden incinmem

Beni terk eyledi rûh-ı revân ana helâkem ben  

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 815)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
2YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
3Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
6Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
9Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905MeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
12Selin Tunçd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
17YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
18Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle