FEHMÎ, Civelek-zâde Mustafâ Ağa

(d. ?/? - ö. 1326/1909)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antakya’da doğdu. Köklü bir aileden gelir. Medrese tahsili gördü. Eski tarzda birçok manzume yazdı. Zevk u safaya düşkündü. On beşten fazla evlendiği ve birçok cariyesi bulunduğu hâlâ unutulmamıştır. İsrafatı yüzünden ecdadından kalan büyük bir serveti elden çıkarmış, sonra da bunun acısını duyarak gazeller söylemiştir. 1909 yılında seksen yaşlarında Antakya’da ölmüştür. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde 8 gazel, 1 Gurbet manzumesi, 1 murabba, 1 İstanbul’a Tahassür! manzumesi örnek olarak verilmiştir (Türkmen 1939: 844-850).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 844-850.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmayınca teng olur her yerde bu cân parasız

Başıma dünyâ olur durdukça zindân parasız

Gezmeden bî-sîm ü zer âlemde insân mı olur

Fark yok olmak ile mânend-i hayvân parasız

Pâre pâre olmalı pâre deyü cân vermeli

Hastaya vermez tabîb zîrâ ki dermân parasız

Yüz çevirse çok mudur geldikçe evlâd ü iyâl

İstemez görse seni velhâsılı nân parasız

Müflisin yok itibârı mevkii saffü’n-ni'âl

Neylesin yâhu seni âlemde ihvân parasız

Akçadır bülbül gibi dâim lisânı söyleten

Ahras olmuştur nice merd-i suhandân parasız

İlm u fazl ü dânişe yok iltifâtı herkesin

Çok kişi zâdeki hayf olmuş perîşân parasız

Müflisin yalvarmadan başka nedir her kârı vah

Yâr olur mu âşıka her yerde hûbân parasız

Âteş-i fakr ile yanmış bagrı çok bî-çârenin

Hâsılı müşkil cihânda kalmak insân parasız

Aklına hiffet gelüp dîvâne olsa çok değil

Bir kişi efkâr ile oldukca hayrân parasız

Mâder ü dâder pederden yok hayır illâ ki zer

Müflisân nekbettedir menfûr u giryân parasız

Masraf-ı yevmiyeye muhtâc olur elbet kişi

Fehmiyâ mümkin mi olmak hiç ki insân parasız

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 845.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Doğum YeriGörüntüle
4Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Doğum YılıGörüntüle
5ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Doğum YılıGörüntüle
7Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Ölüm YılıGörüntüle
10Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle
14ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraMadde AdıGörüntüle
15ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Madde AdıGörüntüle