FEHMÎ, Fehmî Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali/Fehmî Ali’dir. Bursalı olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Şairin biyografisiyle alâkalı bilgi veren yegâne kaynak Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’’nin Vefeyât’ıdır. (Tuhfe-i Nâilî’deki şair hakkında bilgiler adı geçen kaynaktan nakledilmiştir) İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı ve mülazım oldu. Devrindeki medreselerden birine müderris olarak tayin edildi. 1078 senesinde/1667-68 vefat etti. Şiirlerinde Fehmî mahlasını kullandı. Fehmî’nin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı mecmualarda Fehmî mahlaslı şairlere ait şiirler mevcuttur. Ancak bu şiirlerin hangilerinin Fehmî Ali Efendi’ye hangilerinin Fehmî mahlaslı diğer şairlere (Sakkazâde Fehmî, Abdullah Fehmî, Mustafa Fehmî, İstanbullu Fehmî, Abdurrahman Fehmî, Saruhanlı Fehmî, Kınalızâde Fehmî) ait olduğunu tespit etmek zordur.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan, (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 180-81.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2.Ankara: Bizim Büro Yay.4963.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Vâkıf-ı râz-ı nihân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Âşık-ı fahr-i cihân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Yandı pervâne gibi şu‘le-i şem‘-i aşka

İtmedi sırrı beyân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Tûti-i menkabe-hân-ı şekeristân-ı kemâl

Bülbül-i bâğ-ı cinân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Rahnedâr itdi hadeng-i gam-ı vahşet cismini

Kaddini itdi kemân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Sâlik-i ârif-i Hakk Fehmi o şâh-ı melekût

Nûr-ı zât idi hemân Hazret-i Veyse’l-Karenî

(Ekinci, Ramazan, (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 181.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818Doğum YeriGörüntüle
2MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
3HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818Doğum YılıGörüntüle
5MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818Ölüm YılıGörüntüle
8MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
9HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818MeslekGörüntüle
11MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
12HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraMeslekGörüntüle
13KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KAYGULU HALİL EFENDİd. 1759 - ö. 1818Madde AdıGörüntüle
17MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
18HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraMadde AdıGörüntüle