SUN’Î, Sun’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î hakkında biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Sultân II. Mehmed döneminde yaşamıştır. Nâil Tuman’ın “Çelebi” nisbesiyle kaydettiği (2001: 568) şair Bursalıdır. Nakkaştır. Gelibolulu Âlî’nin (İsen 1994: 139), “ayyâş, kallâş, evbâş” gibi olumsuz sıfatlarla andığı Sun’î’nin, nerede ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Eser yazıp yazmadığına dair de elde bir bilgi yoktur. Tezkirelerde onun güzellik, zarafet ve letafet bulunmayan şiirler kaleme aldığı, bunların da takdire ve övgüye layık olmadığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Mehmed Süreyyâ ve Nâil Tuman, Fâtih döneminde vefat ettiğini belirttikleri Sun’î mahlaslı bir şaire daha ayrı bir maddede yer vermişlerdir (Aktan vd. 1996: 266; Kurnaz-Tatçı 2001: 567, 2399 nolu madde). Ancak adı geçen yazarların aktardıkları bilgi çok azdır. Dolayısıyla bu şairin, yukarıda sözünü ettiğimiz Sun’î ile aynı kişi olup olmadığını ve her iki kaynakta yanlışlıkla farklı bir şair olarak gösterilip gösterilmediğini belirlemek mümkün olmamıştır. 

Kaynakça

Aktan, Ali, A. Yuvalı, M. Keskin (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye. C. III. İstanbul: Sebil Yayınevi.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu ÂliKünhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Sun’î (Nakkaş)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 55.

Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun’î Dîvânı ve Tahlili. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 10.02.2014
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sünbülünden her seher bâda nişân ısmarladum

Bilürem âhır bu sevdâlarda cân ısmarladum 

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay. 574.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684Doğum YeriGörüntüle
3HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
4DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684Doğum YılıGörüntüle
6HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YılıGörüntüle
7DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684Ölüm YılıGörüntüle
9HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
10DU’ÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684MeslekGörüntüle
12HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616MeslekGörüntüle
13DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendid. ? - ö. 1684Madde AdıGörüntüle
18HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Madde AdıGörüntüle