SUN’Î, Sun’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î hakkında biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Sultân II. Mehmed döneminde yaşamıştır. Nâil Tuman’ın “Çelebi” nisbesiyle kaydettiği (2001: 568) şair Bursalıdır. Nakkaştır. Gelibolulu Âlî’nin (İsen 1994: 139), “ayyâş, kallâş, evbâş” gibi olumsuz sıfatlarla andığı Sun’î’nin, nerede ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Eser yazıp yazmadığına dair de elde bir bilgi yoktur. Tezkirelerde onun güzellik, zarafet ve letafet bulunmayan şiirler kaleme aldığı, bunların da takdire ve övgüye layık olmadığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Mehmed Süreyyâ ve Nâil Tuman, Fâtih döneminde vefat ettiğini belirttikleri Sun’î mahlaslı bir şaire daha ayrı bir maddede yer vermişlerdir (Aktan vd. 1996: 266; Kurnaz-Tatçı 2001: 567, 2399 nolu madde). Ancak adı geçen yazarların aktardıkları bilgi çok azdır. Dolayısıyla bu şairin, yukarıda sözünü ettiğimiz Sun’î ile aynı kişi olup olmadığını ve her iki kaynakta yanlışlıkla farklı bir şair olarak gösterilip gösterilmediğini belirlemek mümkün olmamıştır. 

Kaynakça

Aktan, Ali, A. Yuvalı, M. Keskin (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye. C. III. İstanbul: Sebil Yayınevi.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu ÂliKünhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Sun’î (Nakkaş)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 55.

Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun’î Dîvânı ve Tahlili. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 10.02.2014
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sünbülünden her seher bâda nişân ısmarladum

Bilürem âhır bu sevdâlarda cân ısmarladum 

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay. 574.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YeriGörüntüle
4Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YılıGörüntüle
7Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Ölüm YılıGörüntüle
10Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788MeslekGörüntüle
13Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Madde AdıGörüntüle