FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendi

(d. ?/? - ö. Cemâziyel-âhir 1077/Kasım 1666)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yûsuf Sükûtî Efendi, Üsküp doğumludur. Üsküp’ten İstanbul’a gelerek burada ilim tahsil etmiş, dönemin Şeyhülislâmı Yahyâ Efendi’den ders almış ve müderris olmuştur.  Kalenderhane Medresesi'nde müderrislik görevinde bulunmuş, Medine ve Mekke kadılığı yapmıştır. Tezkire-i Şuara-yı Mevlevîye’de Mevlevî olduğu kayıtlıdır. Cemâziyelâhir 1077 / Kasım 1666 tarihinde vefat etti. Kaynaklar, mezarının Edirnekapı’da olduğunu bildirmektedir..

Seyrekzâde Mehmet Âsım'ın  Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr adlı tezkiresinde mecmuası olduğu kayıtlıdır. Esrar Dede ve Ali Enver, "Dervîş Yûsuf-ı Mevlevî" diye işaret eder. Ali Enver'in de belirttiği üzere şairin adı, eğitimi ve ölüm yılı ile birlikte bütün kaynaklarda ortak olan bir beytinden başka bigi yoktur. Ali Enver, eldeki beytine bakarak şairi "şâir-i zûr-âver" olarak nitelendirir. 

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 327.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.132.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 450.

Erdem, Sadık (hzl.)(2014). Ali Enver Semahane-i Edeb: Ankara: TTK Yay.173.

Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 428-429.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 786.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 220, 280, 292.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sadâ-yı ra‘d sanma yâd idüp zulm-i şehîdânı

Dögüp gögsin dem-â-dem nâle-i şeb-gîr ider gerdûn

(Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara. AKM Yay. 428-429.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Doğum YeriGörüntüle
4Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Doğum YılıGörüntüle
7Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Ölüm YılıGörüntüle
10Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958MeslekGörüntüle
13Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Melahat Engüllüd. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yahya Kemal Beyatlıd. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Madde AdıGörüntüle