FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendi

(d. ?/? - ö. Cemâziyel-âhir 1077/Kasım 1666)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yûsuf Sükûtî Efendi, Üsküp doğumludur. Üsküp’ten İstanbul’a gelerek burada ilim tahsil etmiş, dönemin Şeyhülislâmı Yahyâ Efendi’den ders almış ve müderris olmuştur.  Kalenderhane Medresesi'nde müderrislik görevinde bulunmuş, Medine ve Mekke kadılığı yapmıştır. Tezkire-i Şuara-yı Mevlevîye’de Mevlevî olduğu kayıtlıdır. Cemâziyelâhir 1077 / Kasım 1666 tarihinde vefat etti. Kaynaklar, mezarının Edirnekapı’da olduğunu bildirmektedir..

Seyrekzâde Mehmet Âsım'ın  Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr adlı tezkiresinde mecmuası olduğu kayıtlıdır. Esrar Dede ve Ali Enver, "Dervîş Yûsuf-ı Mevlevî" diye işaret eder. Ali Enver'in de belirttiği üzere şairin adı, eğitimi ve ölüm yılı ile birlikte bütün kaynaklarda ortak olan bir beytinden başka bigi yoktur. Ali Enver, eldeki beytine bakarak şairi "şâir-i zûr-âver" olarak nitelendirir. 

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 327.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.132.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 450.

Erdem, Sadık (hzl.)(2014). Ali Enver Semahane-i Edeb: Ankara: TTK Yay.173.

Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 428-429.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 786.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 220, 280, 292.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sadâ-yı ra‘d sanma yâd idüp zulm-i şehîdânı

Dögüp gögsin dem-â-dem nâle-i şeb-gîr ider gerdûn

(Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara. AKM Yay. 428-429.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Doğum YeriGörüntüle
2İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538Doğum YeriGörüntüle
4Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Doğum YılıGörüntüle
5İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538Doğum YılıGörüntüle
7Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Ölüm YılıGörüntüle
8İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538Ölüm YılıGörüntüle
10Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988MeslekGörüntüle
11İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538MeslekGörüntüle
13Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Madde AdıGörüntüle
17İrfan Bellürd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSHÂK ÇELEBİd. - - ö. 1538Madde AdıGörüntüle