FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîd

(d. ?/? - ö. 1253/1837)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Bahâeddîn Ferîd Efendi’dir. Şeyhülislam Âşir Efendi’nin oğludur. 1213/1798’de müderris oldu. 1230/1815’te Halep kadılığına, 1241/1825’te Mısr-ı Kahire kadılığına, 1249/1834’te Mekke kadılığına getirildi. 1253/1837 yılının ortalarında vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kûh-ı gurbetde olan dilde şetâret olmaz

Neş’e-i aşksız insânda letâfet olmaz

Şerbet-i aşk ile sîrâb olagör dünyâda

Ki harâret bulunan dilde halâvet olmaz

Nâsı teftîn idegör ehl-i basîretden ise

Halkı tahmîk gibi dünyâda hamâkat olmaz

Dil müderris iken ol medrese-i aşkında

Mevsil-i sahn-ı cünûn olmaya râhat olmaz

Ey Ferîd hasret-i dildâr u hayâl-i yârân

Var iken çeşm ü dilimde o tarâvet olmaz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 329.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Doğum YeriGörüntüle
3NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Doğum YılıGörüntüle
6NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Ölüm YılıGörüntüle
9NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99MeslekGörüntüle
12NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Madde AdıGörüntüle
18NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Madde AdıGörüntüle