FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Kanuni döneminde yaşamış şairlerdendir. Görmüş geçirmiş, güler yüzlü, hoş sohbet ve kendi halinde biriydi. Hiçbir şeyi dert edinmez ve hiçbir şeyi şikayet etmezdi. Hezlleri ile halk içinde meşhur matlaları ve kıtaları vardır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla' 

Âlemün çün güzerân üzredür ıyş u gamı

Beni mesrûr u melûl ide mi zevk ü elemi

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 428)

Matla' 

Ol âhû çeşme incinür rakîbâ

Diyârın terk idersek seg-be-sahrâ

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 428.)

Kıt’a 

Kethüdâsına didüm bir ulunun

Niçe olıcak irer mansıba el

 

Didi remz ile bana çâre budur

Tolaş ol bir kapuya evden gel

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 428.)

Hezliyatından

Kıt’a 

Bulımazsun derûn-ı halvete râh

Bin eylersen ululara tapuyı

 

Bir iki sâde-rû kul pîş-keş çek

Götünle açmak istersen kapuyı


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YeriGörüntüle
2SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Doğum YeriGörüntüle
3KIYÂSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
5SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Doğum YılıGörüntüle
6KIYÂSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
8SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Ölüm YılıGörüntüle
9KIYÂSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90MeslekGörüntüle
11SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10MeslekGörüntüle
12KIYÂSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KIYÂSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Madde AdıGörüntüle
17SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Madde AdıGörüntüle
18KIYÂSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle