FETHÎ, Ahmed Fethî

(d. ?/1846-1847 - ö. ?/1902)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Deli Fethî ve Ahmed Fethî adları ile anılan mutasavvıf şair, şiirlerinde Fethî mahlasını kullanmıştır. Fethî, H. 1263 (M.1846-1847)’de Tekirdağ’da doğmuştur. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Kalender bir şair olan Fethî’nin hece ve aruzla yazılmış tasavvuf temalı şiirlerinden bazı H. Yücabaş’ın Tekirdağ Şairleri isimli eserine alınmıştır. Hilmi Yücebaş, Kararî mahlaslı bir arkadaşının Deli Fethî’yi öven bir şiirine de yer verilmiştir. Kararî hakkında ise şimdilik hiçbir bilgimiz yoktur. Deli Fethî, H. 1320 (M.1902)’de ölmüştür (Oy 1995: 125; TDEA 1979: 208).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Fethî, Deli Ahmed, Deli Fethî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 208.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk-i dünya ederek sıdk ile devrâna yürü

Cânını eyle fedâ aşk ile meydâna yürü

 

Lezzet aldın mı acep laklaka-i dünyadan

Zevk ararsan mey-i cem’iyyet-i rıdvâna yürü

 

Aç gözün kalma zelâletde nedâmet çekme

Geçmeden çağ-ı emel mürşide dâmâna yürü

 

Zulmet-i bezm-i cehlden çek elini ey sofi

Şûle-endâz-ı cihân meclis-i irfâna yürü

 

Bî-vefâ âleme meyl eylemeden ey Fethî

Terk-i cân eyle de cân içre nihân câna yürü

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 125.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YeriGörüntüle
2ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
5ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Ölüm YılıGörüntüle
8ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Madde AdıGörüntüle
14ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
15YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Madde AdıGörüntüle