FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendi

(d. 1080/1669-70 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan şair, 1080/1669-70 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Maraş kadılığı yapan Gergerî Ahmed Efendi’nin oğludur. Mustafa Fevzî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek 1104/1692-93 yılında Şeyhülislâm Mehmed Sadık Efendi’den mülâzım oldu. Kırk akçelik medresede müderrisliğe başladı. Sonra sırasıyla 1124/1712-13 yılında ibtida-i haric elli ile Dersiyye-i Mustafâ Efendi Medresesi'ne, 1128/1715-16 yılında hareket-i haric ile Mukabele-i Süvari Medresesi'ne, 1132/1719-20 yılında ibtida-i dâhil ile Kâzî-zâde Mahmud Efendi Medresesi'ne müderris olarak atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Salim Tezkiresi (İnce 2004: 565)’ne göre tezkirenin yazıldığı tarihte (1134/1722) hayatta idi. Her konuda bilgi sahibi olmaya çalışan, zeki, yetenekli ve bilgili bir kimseydi.

Şiir söylemeye fazla istekli olmasa da bazı nadide gazelleri ile lügaz, muamma ve kasideleri vardır. Şiirleri temiz olup her bir sözünde güzel mazmunlar barındıran “bir şâ‘ir-i hoş-güftârdır” (İnce 2004: 566).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 565-566.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 144.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/794.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fevzî, Mustafa”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 214. 

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Fevzî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 58. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu inbisât-ı dili vasl-ı yârdan biliriz

Velî neşât-ı hezârı bahârdan biliriz

 

Alındı ol sanemin harf-i vuslat agzından

Bu lutfu câm-ı mey-i hoş-güvârdan biliriz

 

Benefşevâr yatır ser-fikende ey Fevzî

Şehîd-i aşkı giyâh-ı mezârdan biliriz

 

Ve lehû

 Âşık-ı derd-âşinâ derd-i serinden bellidir

Bülbül-i bâg-ı belâ verd-i terinden bellidir

 

Sorma hâlim ey tabîbim bende yok tâb-ı suhan

Hastanın mikdâr-ı derdi peykerinden bellidir

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 566.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Doğum YeriGörüntüle
4Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Doğum YılıGörüntüle
7Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Ölüm YılıGörüntüle
10Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857MeslekGörüntüle
13Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Madde AdıGörüntüle