FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendi

(d. 1252/1836 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Mehmed Ali Feyzî’dir. İstanbul’da 1252/1836 yılında doğdu. 1262/1846 yılında Enderun’a girmiş ve orada yetişmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir (Fatîn 1271: 341; Kurnaz-Tatcı 2001: 814).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî.-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülistân-ı mahabbetde benim bir gül-izârım var

Anın-çün her seher bülbül gibi efgân u zârım var

Senin ol tîg-ı gamzenle hemîşe ey melek-simâ

Gönülde lâle-zâr-âsâ nice bin dâg-dârım var

Firâk-ı rûy-ı âlın bendeni zâr u zebûn etdi

Velîkin nâzenînim şevk-i aşkınla vakârım var

Yetişdir ey tabîb-i cân u dil gel merhem-i vaslın

Ki her dem hasretinden dilde derd-i bî-şumârım var

Gönül-âsâ ben ey Feyzî garîb ü miskîn olmuşken

Ne a’lâ zülf-i dilberde benim şimdi karârım var

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 341.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574\\\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YılıGörüntüle
5RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
8RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Madde AdıGörüntüle
14RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle