FEYZÎ, Mustafa Feyzî Efendi

(d. 1242/1826-27 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. 1242/1826-27 yılında İçel’de doğdu. 1263/1846-47 yılında İstanbul’a gelerek öğrenimini tamamladı. 1268/1851-52 yılında Süleymâniye Câmii civarındaki Mekteb-i Edeb’e muallim olarak atandı. Burada yıllarca muallimlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi (1271: 340)’nde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Feyzî Mustafa Efendi”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 216-217.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Feyzî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 66.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cânda hiç telhî-i hicrân ile lezzet mi kodun

Zehr-i gamla dehen-i dilde halâvet mi kodun

Yanılıp âşıka da lutf et a zâlim n’oldun

Etmedik zümre-i agyâra inâyet mi kodun

Çeşm-i cellâdına cân vermege ol şûhun hiç

Hele bir sen de rakîbâ bize nevbet mi kodun

Her gelen oldu peşîmân yine döndü gitdi

Ey felek halkı bu kâşânede râhat mı kodun

Feyziyâ boşla bu rüsvâlıgı uslan gayri

Aşk ile etmedik âlemde melâmet mi kodun

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 340.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YeriGörüntüle
2Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Doğum YeriGörüntüle
3Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Doğum YeriGörüntüle
4Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YılıGörüntüle
5Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Doğum YılıGörüntüle
6Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Doğum YılıGörüntüle
7Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Ölüm YılıGörüntüle
8Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Ölüm YılıGörüntüle
9Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Ölüm YılıGörüntüle
10Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011MeslekGörüntüle
11Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985MeslekGörüntüle
12Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990MeslekGörüntüle
13Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Madde AdıGörüntüle
17Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Madde AdıGörüntüle
18Zeki Teomand. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Madde AdıGörüntüle