FİKRÎ, Derviş Fikrî

(d. ?/? - ö. 992/1584)
divan şairi, takyeduz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Derviş Fikrî, Sicill-i Osmanî’de Mehmed Dede olarak anılmaktadır. Geçimini takkecilik yaparak sağlayan şair bir süre sonra vaktinin büyük bir bölümünü ilim öğrenmek için ayırdı. Kaynaklar hoş sohbet ve iyi yaratılışlı bir şair olduğunu, tasavvufî şiirler yazdığını, iyi derecede Farsça bildiğini belirtir. Muamma ve tarihleri ile tanınır. Şair, Ubeydî’nin Zağra kadısı olması üzerine şu beyti söylemiştir;

Ma’rifetle yine bir ma’nâlı yir almışsın

Kılıcun ile Zagra kâdılıgın çalmışsın

Fikrî, 992/ 1584 yılında Vardar Yenicesi’nde vefat etti (Akbayar 1996: 969, Sungurhan 2009: 181, 182).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr.  765. vr. 107.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 03.12.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 03.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yâredir sanman görünen ârız-ı dildârda

Bir elifdir gûyâ zâhir olur ruhsârda

Ya kamer şakk eyledi engüşt-i fahr-i kâinât

Diktiler bitti yâhut bir servdir gülzârda 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 110.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıDoğum YeriGörüntüle
2Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Doğum YeriGörüntüle
3Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıDoğum YılıGörüntüle
5Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Doğum YılıGörüntüle
6Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıÖlüm YılıGörüntüle
8Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Ölüm YılıGörüntüle
9Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıMeslekGörüntüle
11Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950MeslekGörüntüle
12Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıMadde AdıGörüntüle
17Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Madde AdıGörüntüle
18Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle