FİKRÎ, Derviş Fikrî

(d. ?/? - ö. 992/1584)
divan şairi, takyeduz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Derviş Fikrî, Sicill-i Osmanî’de Mehmed Dede olarak anılmaktadır. Geçimini takkecilik yaparak sağlayan şair bir süre sonra vaktinin büyük bir bölümünü ilim öğrenmek için ayırdı. Kaynaklar hoş sohbet ve iyi yaratılışlı bir şair olduğunu, tasavvufî şiirler yazdığını, iyi derecede Farsça bildiğini belirtir. Muamma ve tarihleri ile tanınır. Şair, Ubeydî’nin Zağra kadısı olması üzerine şu beyti söylemiştir;

Ma’rifetle yine bir ma’nâlı yir almışsın

Kılıcun ile Zagra kâdılıgın çalmışsın

Fikrî, 992/ 1584 yılında Vardar Yenicesi’nde vefat etti (Akbayar 1996: 969, Sungurhan 2009: 181, 182).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr.  765. vr. 107.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 03.12.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 03.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yâredir sanman görünen ârız-ı dildârda

Bir elifdir gûyâ zâhir olur ruhsârda

Ya kamer şakk eyledi engüşt-i fahr-i kâinât

Diktiler bitti yâhut bir servdir gülzârda 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 110.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
2GAMÎd. ? - ö. 1497-98Doğum YeriGörüntüle
3HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Doğum YılıGörüntüle
5GAMÎd. ? - ö. 1497-98Doğum YılıGörüntüle
6HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Ölüm YılıGörüntüle
8GAMÎd. ? - ö. 1497-98Ölüm YılıGörüntüle
9HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013MeslekGörüntüle
11GAMÎd. ? - ö. 1497-98MeslekGörüntüle
12HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GAMÎd. ? - ö. 1497-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Madde AdıGörüntüle
17GAMÎd. ? - ö. 1497-98Madde AdıGörüntüle
18HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle