FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdeli

(d. ?/? - ö. 1308/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğde'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Firâkî Efendi'dir. Şiirlerinde Firâkî mahlasını kullandı. Fahreddîn Efendi adında birinin oğludur. Medresede öğrenim gördü. On beş sene kadar Niğde Mekteb-i Rüşdîsi'nin muallim-i sânîliğinde bulundu. Yedi kızı vardı. Firâkî Efendi 1308/1891 senesinde Niğde'de vefat etti. Ateşli Medresesi haziresine defnolundu.

İbnü'l-Emin, Firâkî hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Tanıyanlar ilmi az, görgüsü çok derlerdi. Farsçaya epeyce vakıf idi. Son günlerinde Mevlevi tarikatına intisap etmiş ve bir müddet Mesnevî okutmuştur. Manzumeleri ekseriyetle mutasavvıfânedir. Âşıkâne nazımları azdır. Kendisi fakir olmasına rağmen yüreği zengin bir kimse idi. Herkes ona hürmet ederdi" (İnal 1988: 427). Şiirine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dildâr edeli terk-i vefâ kaldı hayâli

Beyhûdeye bilmem kime va'd etdi visâli

Dil bâğ-ı zemîninde hırâm eyler iken ol

Kim çekdi usûletden aceb serv-i nihâli

Bir nesne ki âlemde ola haddine vâsıl

Me'mûl olunur yetse gerek vakt-i zevâli

Elbette sitem-kâra komaz âhımı devrân

Şimdi taşısun dur hele boynunda vebâli

Erbâb-ı kıyâmın sitemi haddini geçdi

Bu emr-i fazîhin acabâ yok mu su'âli

Rûbâh hemân nisbet eder kendini şîre

Herhangi zamân bulsa eger vâdîyi hâlî

Rassâd-ı ezel etse gerek atf-ı nigâhı

Firrâkî sen ol çâker-i Rabb-i Müte'âlî

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 427.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Doğum YeriGörüntüle
3MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Doğum YılıGörüntüle
6MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
9MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953MeslekGörüntüle
12MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Madde AdıGörüntüle
18MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle