GARİP/İNCE, Sabit İnce

(d. 1954 / ö. -)
bestekâr, yazar
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sabit İnce 1954 yılında Nevşehir­’in Kozaklı ilçesine bağlı G­erce köyünde doğmuştur (Ünalan 2011: 412). İ­lkokulu köyünde, orta­okulu Kozaklı’da, lis­eyi Kayseri Ticaret L­isesinde okumuştur. 1976 ­yılında Marmara Üniversitesi İkti­sadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme-Ekonomi Bölümü'nden mezun­ olmuştur. Şair, bestekâr ve yazar olarak bilinmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır (İnce 2001: 49). Özel sektörde çeşitli­ görevlerde bulunan şair, Toprak Reformu Kayseri Bölge Müdürlüğünde, T­oprak Mahsulleri Ofis­i Kayseri Bölge Müdür­lüğü ve Urfa Bölge Mü­dürlüğünde uzman olar­ak çalışmış ve 1999'da emekli olmuştur (İnce 2001: 49). Emekli olduktan sonra gazetecilik yapmaya devam etmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Kayseri'de yaşamaktadır (Ünalan 2011: 412).

Önceleri Garip mahlası ile şiirler yazan, sonra ustası Zavallı Baba tarafından Âşık İnce mahlası verilen şair, sosyal mesajlar içeren akıcı şiirleriyle bilinmektedir. İlk şiiri ilkokul birinci sınıftayken yazdığı "Gülüm Seni Çok Özledim"dir. Annesi yaktığı ağıtlarıyla tanınır. İnce, rüya görmemiş, bade içmemiştir (Ünalan 2011: 412). Ustası Âşık Zavallı Baba'dan ders ve muhabbet almış, onunla televizyon ve radyo programlarına katılmıştır. Ayrıca Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Emrah, Ruhsatî, Ferrahî, Sefil Selimî, Âşık Reyhanî, Mahzunî de ustası olarak gördüğü âşıklar arasındadır (Ünalan 2011: 412).

Orta Anadolu ve Nevşehir yöresi tarzında ve kendisine özgü bir üslupla saz ve bağlama çalmaktadır. Bazı şiirleri Ozan Tekfurî (Beytullah Arabacı) tarafından bestelenmiştir. İrticalen şiir söyleyebilen İnce âşık meclislerine de katılmaktadır. Şiirlerini pek çok internet sitesinde de yayınlamaktadır (Ünalan 2011: 412). İnce'nin eserlerinde, sevgi, toplum, adalet, din ve tasavvuf gibi temalar öne çıkmaktadır. Şiirlerinden yola çıkarak anlatımının akıcı olduğu ve sözcüklerini titizlikle seçtiği söylenebilir. Serzenişini ve sitemini dile getirirken ayrı bir ustalık gösterdiği görülmektedir.

Bizim Anadolu, Tercüm­an, Hergün ve Türkiye­ gazetelerinde yazar,­ muhabir ve istihbarat ­şefi olarak çalışmıştır. ­Töre ve Devlet dergil­erinde yazılar yazmıştır.­ Ka­yseri’de yayımlanan Y­eni Kayseri, Kayseri ­Olay, Kayseri Anadolu­ Haber, Star Haber, K­ayseri Gündem ve Kays­eri Hâkimiyet Gazetes­i'nde "İnce Zımbalar" köşesinde; ayrıca Gü­lpınar, Yesevi, Ozan,­ Bizim Kuşak, Kayseri­ Çağdaş, Sevgi Yolu, ­Ana, Erciyes, Çemen, ­Simav Anadolu, Kumru,­ Yalaka gibi dergiler­de yazı ve şiirleri­ yayımlanmaktadır. Kayseri’de yayımlana­n Kayseri Şairler An­tolojisi ve Adana’da yayımlanan Ozanla­r Güldeste Şairler A­ntolojisi'nde yer almıştır. Yine Kayseri’de yayın yapa­n Erciyes, Elif, Başa­k televizyonlarında, ­mahalli radyolarda şi­ir ve edebiyatla ilgili programlar düzenleyip söyleşiler yapmıştır. Bu kanallarda âşıklık konusunda "Bizim Âşıklarımız" ad­lı bir program yap­mıştır. (Ünalan 2011: 413). Ozan ve Bi­zim Kuşak Dergisi’nden­ mansiyon ödülleri, makale dal­ında da üçüncülük ödülle­ri vardır. Sözlerini yaz­ıp bestelediği 40’tan­ fazla türküsü bulunmaktadır­. Ayrıca Kayseri’de bulunan Anadolu İlim ve­ Edebiyat Eseri Sahip­leri Birliğini­ kurmuş ve genel başka­nlığını yapmıştır. T­BMM’de Fikir ve Sanat­ Eserleri Kanunu'nda m­eclis alt komisyonund­a ve Devlet Planlama ­Teşkilatınca hazırlan­an Fikri v­e Sınai Haklar Komisyonu'nda ü­ye olarak görev almıştır. Anasam Bülteni adlı­ bir yayın organı kurmuş ve bu çatı altında 80­ kitabın editörlüğünü­ yürütmüştür (Ünalan 2011: 413; İnce 2001: 49). Şairin Aşkın Ateşi, Ve Aynı Rüzgarla Savrulduk, Sırlı Söz Suskun Satırlar, Anadolu Hececileri 1-6, Anasam Şiir Antolojisi 1-2 ve Kapadokya Şiir Antolojisi adlı eserleri bulunmaktadır (İnce 2001: 49).

Kaynakça

Güçlü, Faruk (2007). Nevşehir'de İz Bırakanlar. Ankara: Ürün Yay.

Güçlü, Faruk (2015). Nevşehir'de Yetişenler. Ankara: Ürün Yay.

http://www.biyografya.com/biyografi/11291 [erişim tarihi: 11.04.2019].

İnce, Sabit (2001). Anadolu Şiir Antolojisi 2. Kayseri: Anasan Yay.

İnce, Sabit (2001). Anadolu Şiir Antolojisi 3. Kayseri: Anasan Yay.

Ünalan, Özlem (2011). "Sabit İnce". Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri-VIII. Ed. Fatma Ahsen Turan, Oğuzhan Aydın, Gülşah Gülegül. Ankara: Gazi Kitabevi. 412-414.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ŞEBNEM ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 19.07.2019
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Ve Aynı Rüzgarla Savrulduk- / -1996Şiir
Aşkın Ateşi- / -1996Şiir
Sırlı Söz Suskun SatırlarAnasan / -2008Şiir
Anadolu Hececileri 1Anasam / Kayseri2000Şiir
Anadolu Hececileri 2Anasam / Kayseri2000Şiir
Anadolu Hececileri 3Anasam / Kayseri2000Şiir
Anadolu Hececileri 4Anasam / Kayseri2001Şiir
Anadolu Hececileri 5Anasam / Kayseri2001Şiir
Anadolu Hececileri 6Anasam / --Şiir
Anasam Şiir Antolojisi 1-2Anasan / -2000-2001Şiir
Kapadokya Şiir AntolojisiAnasan / Ankara-Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEKİN, Mehmet Tekind. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
3MUHLİS, Mustafa Muhlis Efendid. ? - ö. 1772-73Doğum YeriGörüntüle
4OZANSOY, Abdülkadir Ozansoyd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Şaban Akbabad. 10 Ocak 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sezen Aksud. 13 Temmuz 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İpek Nevra Bucakd. 11 Ocak 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Metin Altıokd. 14 Mart 1941 - ö. 09 Temmuz 1993MeslekGörüntüle
10KIRBIYIK, Ali Afkar Kırbıyıkd. 1874 - ö. 07.10.1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDî, Abdullah Ertemd. 1916 - ö. 22.05.2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MIRIK, Fatmad. 1870 - ö. 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUSTAFA, Dollud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FETULLA İBAD OĞLU ALLAHVERDİYEVd. 1910 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle
15SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Madde AdıGörüntüle