Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendi

(d. ?/? - ö. Cemaziyelevvel 1034/Şubat-Mart 1625)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlı'dır. Seyyid Kâsım Gubârî olarak bilinir. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek Şerif Abdullah Efendi'den hüsnühat meşk etti. Sülüs ve nesih çalıştı. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Öğreminini tamamladıktan sonra müderris oldu. Süleymaniye Medresesi'nde müderrisliğe yükseldi. Daha sonra nakibüleşraf oldu. (Güner 2003:42). Nakibüleşraf olduğu yıla Hâşimî Efendi:" Kâsım Efendi şimdi nakîb oldu izzle" mısraı ile tarih düşürdü. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Bu görevde iken Cemaziyelevvel 1034/ Şubat-Mart 1625'te vefat eden Kâsım Efendi, Eyüp Ensarî civarına defnedildi. (Kurnaz-Tatçı 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). Tuhfe-i Hattatîn'de "Vuslat-ı haşr 1034" ibaresi vefatına tarihtir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Ali Emiri Efendi'nin, vefat tarihini 1123/1711-12 olarak göstermesi doğru değildir (Güner 2003:42).

Sultan Ahmed Camii'nde bulunan celî hatların hepsi Kâsım Gubârî Efendi'ye aittir. Gubârî Efendi, hüsnühat yanında şiirle de ilgilenmiştir. Ekteki şiiri, pirinç levhaya hüsnühatla yazarak vaktin sadrazamına hediye etmiş, (Kurnaz-Tatçı 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). bu vesileyle mülazemete dahil olarak Sahn-ı Semân' a girmiştir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.)(2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.12.2013
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey vezîr-i dilîr bâ-tedbîr

Ve'y şehîr-i münîr-i âlem-gîr

Görür ihsânını bu âlemde

Gece gündüz nice ganî vü fakîr

Cûdun olmaz lisân ile takrîr

Lutfun olmaz kelâm ile tabîr

Nola olsa Gubârî'ye nazarın

Bu hünerde ana olur mı nazîr

Bir pirince bunun gibi bir gazeli

Etdi hatt-ı gubâr ile tahrîr

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 725.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YeriGörüntüle
3Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YılıGörüntüle
6Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂMİDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Ölüm YılıGörüntüle
9Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂMİDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09MeslekGörüntüle
12Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂMİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂMİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Madde AdıGörüntüle
18Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle