HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler İsmail Beliğ (Aldulkadiroğlu 1999: 526)’in anlattıklarından ibarettir. Buna göre Asıl adı Abdülhâdî Çelebi’dir. Bursalıdır. Nâzük-zâde diye tanındı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eser sahibi olup olmadığı hakkında da bir bilgi yoktur. Belîğ’de (Aldulkadiroğlu 1999: 526) şiirlerinden örnekler verilmiştir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 167.

Kaya, D. (2004). “Hâdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 326.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1191.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâdî (Nâzikzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 4.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sanman o leb-i la‘li mey-i nâbile birdür

Mümkin mi dimek sükkere dü şâbile birdür

 

Yokdur dehen-i pâkine şâyeste-i teşbîh

Ancak denilür gevher-i nâ-yâbile birdür

 

Dil-şâd oluruz sanma bizi sâkî meyünle

Meclisdeki yâr olmaya zehr-âbile birdür

*

Hikmet-i hüsnini fehm eylemede ol mâhun

Akl-ı kül âciz olur kuvvet-i idrâk degül

(Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 526.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Doğum YeriGörüntüle
3Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Doğum YılıGörüntüle
6Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Ölüm YılıGörüntüle
9Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Madde AdıGörüntüle
14FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Madde AdıGörüntüle
15Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Madde AdıGörüntüle