NÂZIM, Abdurrahim

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdürrahim'dir. Kudüs kadılarından Bursavî İlâhî-zâde es-Seyyid Süleymân Efendi’nin oğludur (Erdem 1994: 273). “İlâhî-zâde” sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi görerek babasından mülazım oldu. Şeyhülislâm Dürrî-zâde Efendi önünde imtihan oldu. 1179 senesi Zilkade / 1766 Nisan-Mayıs'ında İsmail Beşe Medresesinde, 1181 senesi Cemazeyilahir / 1767 Ekim-Kasım'ında Osman Efendi Medresesinde, 1184 senesi Rebîülevvel / 1770 Haziran-Temmuz'da Ömer Efendi Medresesinde, 1186/1772-73 senesinde Molla Gürânî Medresesinde müderrislik yaptı.

Râmiz, onu şiir ve inşada akranlarına göre üstün bulur. Fakat “[b]u gazel-i bî-bedelleri tastîr olundu” şeklinde bir ifade bulunmasına rağmen bu gazel örneğine tezkiresinde yer vermez (Erdem 1994: 273).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1234.

Cunbur, Müjgan (2006). "Nâzım". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. AKM Yay. 550.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 273.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
2AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YeriGörüntüle
4Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716Doğum YılıGörüntüle
5AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YılıGörüntüle
7Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716Ölüm YılıGörüntüle
8AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Ölüm YılıGörüntüle
10Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716MeslekGörüntüle
11AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75MeslekGörüntüle
13Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Feyzî, Abdulhâdî-zâde Feyzullâhd. ? - ö. 1716Madde AdıGörüntüle
17AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Madde AdıGörüntüle