HADÎDÎ, Hadîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1230/1815)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Ali Emirî Efendi (1328: 211-213)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hâdîdî Çelebi olarak tanındı. Ümmî idi. Demirci esnafındandı. 1230 yılı sonlarında (1815) vefat etti. Güzel sesli, musikiye aşina, hoş sohbet ve zarif bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ali Emirî Efendi (1328: 213), bir gazelini yayımlamıştır.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 211-213.

Güner, Galip ve M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 17.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 189.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hadîdî”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 4.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hadîdî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aşka düşdü gönlümüz gam nâzı kâr eyler mi hîç

Düşmeyenler âteşe neşr-i şerâr eyler mi hîç

Çarh-ı gîtî dâ’imâ aksine devr etmekdedir

Bî-meşakkat ehl-i aşkı bahtiyâr eyler mi hîç

Cân u dilden böyle bir meh-pâre dil-ber sevmeyen

Hâk-i pâyı üstüne cânın nisâr eyler mi hîç

Nâle-i bülbül hevâdır söyleyen bî-hûş imiş

Derde meftûn olmasa gülşende zâr eyler mi hîç

Sanma bu ednâ Hadîdî aşkı pinhân eylemez

Şem‘veş yansa derûnu âşikâr eyler mi hîç

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
10İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855MeslekGörüntüle
12AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587MeslekGörüntüle
13İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
18AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Madde AdıGörüntüle