HADÎDÎ, Hadîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1230/1815)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Ali Emirî Efendi (1328: 211-213)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hâdîdî Çelebi olarak tanındı. Ümmî idi. Demirci esnafındandı. 1230 yılı sonlarında (1815) vefat etti. Güzel sesli, musikiye aşina, hoş sohbet ve zarif bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ali Emirî Efendi (1328: 213), bir gazelini yayımlamıştır.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 211-213.

Güner, Galip ve M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 17.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 189.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hadîdî”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 4.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hadîdî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aşka düşdü gönlümüz gam nâzı kâr eyler mi hîç

Düşmeyenler âteşe neşr-i şerâr eyler mi hîç

Çarh-ı gîtî dâ’imâ aksine devr etmekdedir

Bî-meşakkat ehl-i aşkı bahtiyâr eyler mi hîç

Cân u dilden böyle bir meh-pâre dil-ber sevmeyen

Hâk-i pâyı üstüne cânın nisâr eyler mi hîç

Nâle-i bülbül hevâdır söyleyen bî-hûş imiş

Derde meftûn olmasa gülşende zâr eyler mi hîç

Sanma bu ednâ Hadîdî aşkı pinhân eylemez

Şem‘veş yansa derûnu âşikâr eyler mi hîç

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Doğum YeriGörüntüle
3NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Doğum YeriGörüntüle
4Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Doğum YılıGörüntüle
6NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Doğum YılıGörüntüle
7Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Ölüm YılıGörüntüle
9NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Ölüm YılıGörüntüle
10Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936MeslekGörüntüle
11EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737MeslekGörüntüle
12NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679MeslekGörüntüle
13Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Madde AdıGörüntüle
18NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Madde AdıGörüntüle