HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Altuncu-zâde Hâfız Efendi olarak tanındı. Gençlik yıllarında öğrenim görerek Kur’ân-ı Kerim’i ezberledi. Şeyhülkurrâ oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir. Vezir Ali Paşa’nın yaptırdığı çeşme için yazdığı tarih kıt‘asından 1114/1702-03 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Her konuda bilgi sahibi, hoşsohbet ve nazik bir kimseydi.

Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde şiir yazmaya kadirdi. Nazmı ve inşası güzeldir. Özellikle tarih manzumeleri ile tanınmıştır (Çapan 2005: 157; İnce 2005: 283). 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  169.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 178.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâfız (Altuncuzâde)”. C.4.  İstanbul: Dergâh Yay. 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Çeşme-i Alî Pâşâ

Hazret-i zîşân Alî Pâşâ ki Hak

Zâtın etmiş bezm-i lutfun zîveri

 

Hasbeten lillâh edip zemzem sebîl

Ka‘beveş ma‘mûr kıldı bu yeri

 

Seyr edip oldu bu tab‘-ı Hâfız’ın

İki târîhi su gibi ezberi

 

Remz ile der lü'lü' atşânına mâ

Gel iç[in] ayn-ı Alî’den kevseri [1114]

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 157.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761Doğum YeriGörüntüle
4Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761Doğum YılıGörüntüle
7Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761Ölüm YılıGörüntüle
10Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761MeslekGörüntüle
13Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Betül Dünderd. 12 Ağustos 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761Madde AdıGörüntüle