HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı (Çapan 2005: 156) olarak bilinir. İstanbulludur Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.(İnce 2005: 284; Çapan 2005: 156)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.156-57. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283-84. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.177.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Demm-i hattı visâl-i yâr ile dil oldı şenlikde

Bahâr oldukça hoşdur yâr ile ‘işret çimenlikde

Sürüp hatt-ı sepîdüm sîne-i simîn-i dil-dâre

Görüşdüm ol semen-sîmâ güzelle yâsemenlikde

Hatt-ı cânâneden ruhsâr-ı âle bir keder gelmez

Olur şükûfte vü handân gül-i ra’nâ dikenlikde

Verürmiş duhter-i rez eskidükçe neşve-i nâz

‘Arûs olur görünce şevheri zen-i pîrezenlikde

Dem-i fürkat esenleşdükde sıhhatle dimiş Hâfız

Hemîşe lutfı var olsun da ola yâdum esenlikde

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 156-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
2Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YeriGörüntüle
4Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YılıGörüntüle
5Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YılıGörüntüle
7Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Ölüm YılıGörüntüle
8Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Ölüm YılıGörüntüle
10Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
11Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760MeslekGörüntüle
13Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
17Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Madde AdıGörüntüle