HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı (Çapan 2005: 156) olarak bilinir. İstanbulludur Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.(İnce 2005: 284; Çapan 2005: 156)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.156-57. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283-84. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.177.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Demm-i hattı visâl-i yâr ile dil oldı şenlikde

Bahâr oldukça hoşdur yâr ile ‘işret çimenlikde

Sürüp hatt-ı sepîdüm sîne-i simîn-i dil-dâre

Görüşdüm ol semen-sîmâ güzelle yâsemenlikde

Hatt-ı cânâneden ruhsâr-ı âle bir keder gelmez

Olur şükûfte vü handân gül-i ra’nâ dikenlikde

Verürmiş duhter-i rez eskidükçe neşve-i nâz

‘Arûs olur görünce şevheri zen-i pîrezenlikde

Dem-i fürkat esenleşdükde sıhhatle dimiş Hâfız

Hemîşe lutfı var olsun da ola yâdum esenlikde

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 156-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
2Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Doğum YılıGörüntüle
5Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Ölüm YılıGörüntüle
8Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67MeslekGörüntüle
11Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
17Erkan Karad. 05 Şubat 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mete Özeld. 23 Mart 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle