RİF'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif'atî Efendi

(d. ?/? - ö. 1095/1683-84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdullah'tır. Kazasker Bâlî Efendi’nin oğlu olduğu için Bâlî-zâde olarak tanınmıştır. Öğreniminin ardından mülazım ve müderris oldu. Müderrislik görevindeyken 1095/1683-84 yılında vefat etti (Çapan 2005: 207; İpekten vd. 1988: 389).

Safâyî, Rif'atî'yi hoşsohbet bir şair olarak nitelendirir ve bir beytini örnek olarak verir (Çapan 2005: 207). Bu beyit dışında Rif'atî'nin şiirleri ya da olası eserleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idi'l-Eş'âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vakâyiü’l-Fudalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönül geçdi bu bâgun sünbülünden yâsemeninden

Velî geçmez o zülf-i müşg-bûy-ı anberîninden 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idi'l-Eş'âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 207.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıDoğum YeriGörüntüle
3VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Doğum YeriGörüntüle
4Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıDoğum YılıGörüntüle
6VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Doğum YılıGörüntüle
7Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıÖlüm YılıGörüntüle
9VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Ölüm YılıGörüntüle
10Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMeslekGörüntüle
12VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25MeslekGörüntüle
13Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMadde AdıGörüntüle
18VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle