HÂFIZ/İBÂDÎ, Enderunlu İbâdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mevlevi Ahmed Efendi’nin oğludur. Enderunlu İbâdî Efendi olarak tanındı. İstanbul’a gelip Galata Sarayı ağaları zümresine katıldı. Sonra Enderun’da Hazine-i Hümayun’da görev aldı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirlerinde Hâfız ve İbâdî mahlaslarını kullandı. Türkçenin yanı sıra Farsça şiirleri de vardır, şiir ve inşası güzeldir (Uysal Bozaslan 2012: 2549-2550).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2004). “İbâdî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 119.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 223.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 631.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.04.2014]. 143.

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 19.08.2014]. 2549-2550.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâl-i ruhsârun gören üftâdeler hayrân olur

Kalbimizde mihr-i aşkın âteş-i suzân olur

Ol tabîb-i çâre-sâzım yâremi çok tâzeler

Dem-be-dem bu şerhalarla korkaram bürkân olur

Mürg-i dil bir dâma düşdi çâresiz kaldım meded

Kuşca cânum gel azâd it ten yanar büryân olur

Kulzüm-i aşk içre cânâ bir keş-â-keşdir gider

Var mı Hâfız sen gibi hiç böyle ser-gerdân olur

(Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 19.08.2014]. 2549-2550.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Doğum YeriGörüntüle
2MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
3HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
5MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
6HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Doğum YılıGörüntüle
7TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
9HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Ölüm YılıGörüntüle
10TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926MeslekGörüntüle
11MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929MeslekGörüntüle
12HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923MeslekGörüntüle
13TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Madde AdıGörüntüle
17MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Madde AdıGörüntüle
18HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Madde AdıGörüntüle