HÂFIZ/İBÂDÎ, Enderunlu İbâdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mevlevi Ahmed Efendi’nin oğludur. Enderunlu İbâdî Efendi olarak tanındı. İstanbul’a gelip Galata Sarayı ağaları zümresine katıldı. Sonra Enderun’da Hazine-i Hümayun’da görev aldı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirlerinde Hâfız ve İbâdî mahlaslarını kullandı. Türkçenin yanı sıra Farsça şiirleri de vardır, şiir ve inşası güzeldir (Uysal Bozaslan 2012: 2549-2550).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2004). “İbâdî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 119.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 223.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 631.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.04.2014]. 143.

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 19.08.2014]. 2549-2550.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâl-i ruhsârun gören üftâdeler hayrân olur

Kalbimizde mihr-i aşkın âteş-i suzân olur

Ol tabîb-i çâre-sâzım yâremi çok tâzeler

Dem-be-dem bu şerhalarla korkaram bürkân olur

Mürg-i dil bir dâma düşdi çâresiz kaldım meded

Kuşca cânum gel azâd it ten yanar büryân olur

Kulzüm-i aşk içre cânâ bir keş-â-keşdir gider

Var mı Hâfız sen gibi hiç böyle ser-gerdân olur

(Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 19.08.2014]. 2549-2550.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Doğum YeriGörüntüle
2ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Doğum YılıGörüntüle
5ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Doğum YılıGörüntüle
6Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905MeslekGörüntüle
11ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965MeslekGörüntüle
12Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Madde AdıGörüntüle
17ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Madde AdıGörüntüle
18Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle