HÂLİS, Trabzonlu

(d. ?/? - ö. 1245/1829 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzon'da doğdu. Tam adı ve hayatı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak Trabzon Sülüklü Şehir Mezarlığı'ndaki tarihi şahsiyetlere ait mezar kitabelerinin birinde Hâlis mahlası geçmektedir. Vakıf Kâtibi-zâde Mehmed Ağa'nın eşi Zelîha Hanım için yazılmış bu kitabede 1245/1829 tarihi bulunmaktadır. Bu durumda Hâlis'in 1245/1829 senesinden sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat ettiği söylenebilir (Yüksel 1993: 83).

Söz konusu mezar kitabesi Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri adlı eserde yer almaktadır, ancak bu şiirde belki de okumaktan kaynaklanan yer yer aruz hataları görülmektedir.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mezar Kitabesi Tarihi

Vakf Kâtibi-zâde Muhammed Aga'yı bırakup eyledi fedâ

Kıldı mahzûn halîlesin eyleyüp azm-i bekâ

Gülşen-i fânîde iken terk idüp dünyâsını

Şerbet-i cennetle sîrâb eylesün rûhun Hudâ

Ta'allukât-ı ehline Hak sabr ile me'cûr ide

Ni'met-i Firdevs ile merhûme itdikçe safâ

Hazret-i Fâtıma-i Zehrâ'ya kılsun hem-civâr

Âh ne çâre gitdi bî-çâre Cenâb-ı Kibriyâ

Hâlisâ kim görse âh eyler okur târîhini

"Merhûme vü magfûre Zelîhâ Hâtun meded oldı hebâ" (1245)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
2Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Doğum YeriGörüntüle
3Necmi Koçd. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Doğum YılıGörüntüle
6Necmi Koçd. 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
8Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Ölüm YılıGörüntüle
9Necmi Koçd. 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Necmi Koçd. 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
14Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Madde AdıGörüntüle
15Necmi Koçd. 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle