HÂLİS, Trabzonlu

(d. ?/? - ö. 1245/1829 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzon'da doğdu. Tam adı ve hayatı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak Trabzon Sülüklü Şehir Mezarlığı'ndaki tarihi şahsiyetlere ait mezar kitabelerinin birinde Hâlis mahlası geçmektedir. Vakıf Kâtibi-zâde Mehmed Ağa'nın eşi Zelîha Hanım için yazılmış bu kitabede 1245/1829 tarihi bulunmaktadır. Bu durumda Hâlis'in 1245/1829 senesinden sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat ettiği söylenebilir (Yüksel 1993: 83).

Söz konusu mezar kitabesi Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri adlı eserde yer almaktadır, ancak bu şiirde belki de okumaktan kaynaklanan yer yer aruz hataları görülmektedir.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mezar Kitabesi Tarihi

Vakf Kâtibi-zâde Muhammed Aga'yı bırakup eyledi fedâ

Kıldı mahzûn halîlesin eyleyüp azm-i bekâ

Gülşen-i fânîde iken terk idüp dünyâsını

Şerbet-i cennetle sîrâb eylesün rûhun Hudâ

Ta'allukât-ı ehline Hak sabr ile me'cûr ide

Ni'met-i Firdevs ile merhûme itdikçe safâ

Hazret-i Fâtıma-i Zehrâ'ya kılsun hem-civâr

Âh ne çâre gitdi bî-çâre Cenâb-ı Kibriyâ

Hâlisâ kim görse âh eyler okur târîhini

"Merhûme vü magfûre Zelîhâ Hâtun meded oldı hebâ" (1245)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Ramoğlu Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Ali Rıza Kayad. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, Ramoğlu Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Doğum YılıGörüntüle
6ALİ, Ali Rıza Kayad. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Ramoğlu Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Ali Rıza Kayad. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, Ramoğlu Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİ, Ali Rıza Kayad. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUSTAFA, Ramoğlu Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Madde AdıGörüntüle
15ALİ, Ali Rıza Kayad. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle