NEF'Î, Trabzonlu

(d. ?/? - ö. 1313/1895 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Osman'dır, Nef'î mahlasıdır. Trabzon'da doğmuştur. Trabzonlu Hacı Bilâl Efendi'nin oğludur. Babası emlak ve arazi sahibi idi. Mahalle sıbyan mektebinde okuduktan sonra özel hocalardan yazı, inşa ve Farsça dersleri aldı. Gençliği zevk ve safa ile geçti. Ticaretle meşgul oldu. 1892-1893 yıllarında Erzurum ve Bayburt'ta baş gösteren kıtlık üzerine onlara karşılıksız zahire gönderdi. Buna mükafat olarak kendisine Sâlise Rütbesi verildi ki bu rütbe askeri rütbelerden binbaşıya eşittir. Birkaç yıl belediye azalığı, 1895'te seçimli mahkeme üyeliği yaptı. Muhacir olarak gittiği Sinop'ta vefat etti. Ölüm tarihi bilinmiyor. Ord. Prof. Kazım İsmail Gürkan, Nef''î Osman Efendi'nin torunudur.

Hoş sohbet açık sözlü ve hayırsever biriydi. Hikemî ve edebî latifeleriyle tanınmıştı. Hammâmizâde İhsan onun sohbetlerinden zevk aldığını söylerdi. Nef'î'nin elde ancak birkaç şiir örneği vardır. Şiirlerini hem aruzla hem de heceyle yazmıştır. Trabzon şehir mezarlığının 38. parselinde Yahyâ Reis'e ait 1870 tarihli mezar kitabesindeki tarih manzumesi ona aittir. Bu kitabede Yahyâ Reis'in hayatı, denizcilik ve gemicilik terimleriyle süslenen edebi sanatlarla pek nefis bir biçimde anlatılmıştır. Bu şiir onun edebiyatı çok iyi bilen ve bunu yansıtan bir şair olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Akbulut, Ömer (1952). Trabzon Şairleri. Trabzon.

Akbulut, Ömer (1970). Trabzon Meşhurları Bibliyografyası. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Nef'î Osman Efendi". C. VII. İstanbul: Dergah Yay. 6.

Yüksel, Murat (1991). Trabzon'da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeler. 3 C. İstanbul.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yahyâ Re'is'in Mezar Kitabesine Yazılan Tarih

Lenger-endâz-ı yem-i bâkî olup Yahyâ re'îs

Keştî-i cismi dümen tutdu huzûr-ı Hazret'e

Yelken-i maksûdunu açdırmadı bâd-ı ecel

Âkıbet başdankara bindirdi seng-i rıhlete

Nice yıllar kıç kamarasında yan gelmiş iken

Şimdi baş vermiş vücûd-ı nâzı hâk-i firkate

Aldı deryâdan Murâd-âsâ murâdın âkıbet

Zevrak-ı maksûdunu çekdi kenâr-ı rahmete

Nef'î târîh-i güher yazıldı bir orsa ile

"Açdı sancak mezza-kabya fonda etdi cennete" (1287)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977Doğum YeriGörüntüle
2RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaDoğum YeriGörüntüle
3Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988Doğum YeriGörüntüle
4AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977Doğum YılıGörüntüle
5RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaDoğum YılıGörüntüle
6Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988Doğum YılıGörüntüle
7AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977Ölüm YılıGörüntüle
8RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaÖlüm YılıGörüntüle
9Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988Ölüm YılıGörüntüle
10AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977MeslekGörüntüle
11RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaMeslekGörüntüle
12Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988MeslekGörüntüle
13AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMET DURSUN DEMİRCİd. 1917 - ö. 1977Madde AdıGörüntüle
17RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaMadde AdıGörüntüle
18Oktay Rifatd. 10 Haziran 1914 - ö. 18 Nisan 1988Madde AdıGörüntüle