NEF'Î, Trabzonlu

(d. ?/? - ö. 1313/1895 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Osman'dır, Nef'î mahlasıdır. Trabzon'da doğmuştur. Trabzonlu Hacı Bilâl Efendi'nin oğludur. Babası emlak ve arazi sahibi idi. Mahalle sıbyan mektebinde okuduktan sonra özel hocalardan yazı, inşa ve Farsça dersleri aldı. Gençliği zevk ve safa ile geçti. Ticaretle meşgul oldu. 1892-1893 yıllarında Erzurum ve Bayburt'ta baş gösteren kıtlık üzerine onlara karşılıksız zahire gönderdi. Buna mükafat olarak kendisine Sâlise Rütbesi verildi ki bu rütbe askeri rütbelerden binbaşıya eşittir. Birkaç yıl belediye azalığı, 1895'te seçimli mahkeme üyeliği yaptı. Muhacir olarak gittiği Sinop'ta vefat etti. Ölüm tarihi bilinmiyor. Ord. Prof. Kazım İsmail Gürkan, Nef''î Osman Efendi'nin torunudur.

Hoş sohbet açık sözlü ve hayırsever biriydi. Hikemî ve edebî latifeleriyle tanınmıştı. Hammâmizâde İhsan onun sohbetlerinden zevk aldığını söylerdi. Nef'î'nin elde ancak birkaç şiir örneği vardır. Şiirlerini hem aruzla hem de heceyle yazmıştır. Trabzon şehir mezarlığının 38. parselinde Yahyâ Reis'e ait 1870 tarihli mezar kitabesindeki tarih manzumesi ona aittir. Bu kitabede Yahyâ Reis'in hayatı, denizcilik ve gemicilik terimleriyle süslenen edebi sanatlarla pek nefis bir biçimde anlatılmıştır. Bu şiir onun edebiyatı çok iyi bilen ve bunu yansıtan bir şair olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Akbulut, Ömer (1952). Trabzon Şairleri. Trabzon.

Akbulut, Ömer (1970). Trabzon Meşhurları Bibliyografyası. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Nef'î Osman Efendi". C. VII. İstanbul: Dergah Yay. 6.

Yüksel, Murat (1991). Trabzon'da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeler. 3 C. İstanbul.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yahyâ Re'is'in Mezar Kitabesine Yazılan Tarih

Lenger-endâz-ı yem-i bâkî olup Yahyâ re'îs

Keştî-i cismi dümen tutdu huzûr-ı Hazret'e

Yelken-i maksûdunu açdırmadı bâd-ı ecel

Âkıbet başdankara bindirdi seng-i rıhlete

Nice yıllar kıç kamarasında yan gelmiş iken

Şimdi baş vermiş vücûd-ı nâzı hâk-i firkate

Aldı deryâdan Murâd-âsâ murâdın âkıbet

Zevrak-ı maksûdunu çekdi kenâr-ı rahmete

Nef'î târîh-i güher yazıldı bir orsa ile

"Açdı sancak mezza-kabya fonda etdi cennete" (1287)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Doğum YeriGörüntüle
2Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Doğum YılıGörüntüle
5Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Ölüm YılıGörüntüle
8Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978MeslekGörüntüle
11Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Madde AdıGörüntüle
17Neriman Kulaçd. 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle