HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalı

(d. ?/? - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Hamdî Efendi’dir. Adana’da doğdu. Medrese tahsili aldı. Müderrislik yaptı. Adana ulemasındandır. 1252/1836 yılında vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa  Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

O şeb kıldın urûc-ı sidreye Cibrîl ile himmet

Semâ arz oldı nûrunla ki nûr-ı pür-ziyâsın sen

Gelip Beyt-i Mukaddes’de salâtı eyledin itmâm

O dem cem oldılar ervâh imâm-ı muktedâsın sen

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 75.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İZZETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İZZETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İZZETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İZZETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle