HAMDÎ, Mehmed Hamdî

(d. 1294/1877 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Hamdî’dir. 1294/1877 yılında Giresun’da doğdu. Babası Duydukoğlu Ömer Efendi’dir. İlkokul ve rüşdiyeyi Giresun’da, idadiyi ise Trabzon’da okudu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Öğrenciliği sırasında Ma’lûmât, Cerîde-i Edebiye ve Musavver Terakkî mecmuaları ile İkdâm ve İrtikâ gazetelerinde şiirleri, hikâyeleri ve türlü konularda yazıları yayımlandı. Hukuk Fakültesi'nde son sınıfta iken II. Abdülhamîd’in sıkı yönetimine karşı Jön Türklere katılmış, bu yüzden tutuklanarak bir süre hapis yatmıştır. 1326/1908’te II. Meşrutiyet’in ilanıyla hürriyetine kavuşmuş, meşrutiyeti destekleyen toplantılar düzenlemiş, mitinglerle halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bu esnada Samsun’a gitmiş, orada Aks-i Sedâ gazetesini çıkarmıştır. Bir süre sonra memleketine dönerek Giresun’un ilk gazetesi olan Giresun Ma’ârif'i daha sonra da Giresun ve Karadeniz gazetelerini çıkarmıştır. Bu sırada Balkan Harbi çıkınca bu harbe gönüllü olarak katılmıştır. Balkan Savaşı’nda şehit olmuştur.

Mehmed Hamdî, kaynaklarda milliyetçi, hürriyet âşığı, cesur ve atak bir şahsiyet olarak anlatılmaktadır (Çiçek 1997: 193). Şiirlerinin büyük bir bölümü Cerîde-i Edebiye, İkdâm ve İrtikâ gibi Osmanlı harfli mecmua ve gazetelerde yayımlanmıştır.

Kaynakça

Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ta’n edenler ne bilir nâle ü efgânımıza

Mahrem olmaz dil-i nâ-puhteler erkânımıza

Göreli gamze-i mestâne-i dildârımızı

İşledi aşk u muhabbet oku tâ cânımıza

Düşdük âvâre-i siyeh-baht ü perîşân-ahvâl

Kalmadı tâkat-i dil âteş-i isyânımıza

Yanalım âh edelim aglayalım subh u mesâ

Gidelim yüz sürelim hep der-i cânânımıza

(Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık. 194.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMİL SABRİ UZUNÖMEROĞLUd. 1924 - ö. 17.05.2012Doğum YeriGörüntüle
2ABBAS, Abbas İncehasanoğlud. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Akard. 10 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951Doğum YılıGörüntüle
5NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halit Eyüp (Yenişehirlizâde)d. 1877 - ö. 7 Şubat 1902Doğum YılıGörüntüle
7Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951Ölüm YılıGörüntüle
8NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Halit Eyüp (Yenişehirlizâde)d. 1877 - ö. 7 Şubat 1902Ölüm YılıGörüntüle
10Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951MeslekGörüntüle
11NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Halit Eyüp (Yenişehirlizâde)d. 1877 - ö. 7 Şubat 1902MeslekGörüntüle
13Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halit Eyüp (Yenişehirlizâde)d. 1877 - ö. 7 Şubat 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951Madde AdıGörüntüle
17NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Halit Eyüp (Yenişehirlizâde)d. 1877 - ö. 7 Şubat 1902Madde AdıGörüntüle