HAMDÎ, Mehmed Hamdî

(d. 1294/1877 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Hamdî’dir. 1294/1877 yılında Giresun’da doğdu. Babası Duydukoğlu Ömer Efendi’dir. İlkokul ve rüşdiyeyi Giresun’da, idadiyi ise Trabzon’da okudu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Öğrenciliği sırasında Ma’lûmât, Cerîde-i Edebiye ve Musavver Terakkî mecmuaları ile İkdâm ve İrtikâ gazetelerinde şiirleri, hikâyeleri ve türlü konularda yazıları yayımlandı. Hukuk Fakültesi'nde son sınıfta iken II. Abdülhamîd’in sıkı yönetimine karşı Jön Türklere katılmış, bu yüzden tutuklanarak bir süre hapis yatmıştır. 1326/1908’te II. Meşrutiyet’in ilanıyla hürriyetine kavuşmuş, meşrutiyeti destekleyen toplantılar düzenlemiş, mitinglerle halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bu esnada Samsun’a gitmiş, orada Aks-i Sedâ gazetesini çıkarmıştır. Bir süre sonra memleketine dönerek Giresun’un ilk gazetesi olan Giresun Ma’ârif'i daha sonra da Giresun ve Karadeniz gazetelerini çıkarmıştır. Bu sırada Balkan Harbi çıkınca bu harbe gönüllü olarak katılmıştır. Balkan Savaşı’nda şehit olmuştur.

Mehmed Hamdî, kaynaklarda milliyetçi, hürriyet âşığı, cesur ve atak bir şahsiyet olarak anlatılmaktadır (Çiçek 1997: 193). Şiirlerinin büyük bir bölümü Cerîde-i Edebiye, İkdâm ve İrtikâ gibi Osmanlı harfli mecmua ve gazetelerde yayımlanmıştır.

Kaynakça

Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ta’n edenler ne bilir nâle ü efgânımıza

Mahrem olmaz dil-i nâ-puhteler erkânımıza

Göreli gamze-i mestâne-i dildârımızı

İşledi aşk u muhabbet oku tâ cânımıza

Düşdük âvâre-i siyeh-baht ü perîşân-ahvâl

Kalmadı tâkat-i dil âteş-i isyânımıza

Yanalım âh edelim aglayalım subh u mesâ

Gidelim yüz sürelim hep der-i cânânımıza

(Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık. 194.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vedat Saygeld. 11 Mart 1931 - ö. 16 Mayıs 1990Doğum YeriGörüntüle
2NAİLÎ, Naild. 1884 - ö. 1953Doğum YeriGörüntüle
3Fethi Naci Kalpakçıoğlud. 3 Nisan 1927 - ö. 23 Temmuz 2008Doğum YeriGörüntüle
4TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Doğum YılıGörüntüle
5NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Doğum YılıGörüntüle
7TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
8NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
10TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979MeslekGörüntüle
11NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979MeslekGörüntüle
13TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Madde AdıGörüntüle
17NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Madde AdıGörüntüle