HAMDÎ, Sıyam-zâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Hamdî Efendi’dir. Sıyam-zâde sanıyla tanındı. Nevşehir’de doğdu. Mehmed Efendi’nin oğludur. Mar’aşî-zâde Şeyh Ahmed Efendi’nin dervişlerindendir (Kurnaz vd. 2001: 228). Şairin Millî Kütüphanedeki yazma Dîvân’ının nüshasının sonuna eklediği manzum tercüme-i hâlinden hayatı hakkında bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Buna göre bir süre mevleviyet görevi ile Girit’e gitmiş (vr. 1a). Kandiye ve Resmo’da (vr. 4a-5b) bulunmuştur. Hamdî, terceme-i hâlinde Girit’te iken gerçekleşen büyük bir depremden (vr. 7b-9a) bahsetmektedir ki muhtemelen bu 1856 Girit depremidir. Şair, daha sonra İstanbul’a dönmüştür. Burada iken on dokuz yıl boyunca Beşiktaş naibi olarak görev yapmıştır (vr. 19a). Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şairin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Millî Kütüphane Yz FB 318 numarada kayıtlı bulunan yazma Dîvân, 51 varaktır. Nüshanın devamında sonradan eklendiği anlaşılan ve mündericatında şairin manzum terceme-i hâli bulunan 20 varaklık bir eser daha bulunmaktadır. Dîvân'da; 2 mesnevi, 5 müseddes, 52 murabba ve 385 manzume vardır. Şiirlerin birçoğu tarih manzumesidir. 

Kaynakça

Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ramâzâniyye ve Bahâriyye Berây-ı Şeyhülislâm-ı Hân Sa’deddîn Efendi

Bihamdillâh yine mâh-ı sıyâm virdi şeref dehre

İrişdirdi bu eyyâm-ı sürûra Hazret-i Mevlâ

 

Leyâlin kadr edip eyyâmını ıyd eyledi Yezdân

Nasîb olmaz cihânda herkese bu ni’met-i uzmâ

 

Bu bir ihsân-ı Mevlâdır ki zîrâ şükri vâcibdir

Rakamla binde bir şükri degildir kâbil-i ihsâ

 

Bu da bir ni’met-i uzmâsıdır ez-cümle İslâm’a

Hudâ’nın gerçi olmaz lutfı ta’dâd hamd ola zîrâ

 

Salâha meyl eder İslâm bugünlerde cevâmi’de

Olurlar sâmi’în tefsîr-i Kur’ân’ı budur ma’nâ

 

Kanâdille cevâmi her minâre hep olur tezyîn

Terâvîh ü ibâdetle olurlar müslimîn ihyâ

(Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318. vr. 16a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986Doğum YeriGörüntüle
2Ercan Kesald. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
4Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986Doğum YılıGörüntüle
5Ercan Kesald. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986Ölüm YılıGörüntüle
8Ercan Kesald. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986MeslekGörüntüle
11Ercan Kesald. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891MeslekGörüntüle
13Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ercan Kesald. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muvaffak Sami Onatd. 26 Ağustos 1919 - ö. 15 Şubat 1986Madde AdıGörüntüle
17Ercan Kesald. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle