HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendi

(d. 1165/1751-52 - ö. 10 Safer 1229/1 Şubat 1814)
divan şairi ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Elbistan müftüsü Ahmed Efendi’nin oğludur. 1165/1751-52 yılında Maraş sancağına bağlı Elbistan kasabasında doğdu. Babasının ölümünden sonra onun yerine Elbistan müftüsü oldu. Daha sonra İstanbul’a gelip Ayasofya’da ders okuttu. Bu sırada bir müddet ruûs-ı hümayun müderrisi oldu ve sadrazam Yûsuf Ziyâ Paşa’nın hocalığını yaptı. 1224/1809-10’te Saray Bosna mevleviyeti, iki sene sonra Irak-ı Arap mevleviyeti ve bundan sonra da iki sene sürecek olan Bağdat mevleviyeti görevlerine getirildi. Bu görevinden ayrıldıktan sonra İstanbul’a dönüp kendi köşesine çekildi ve 10 Safer 1229/1 Şubat 1814 tarihinde vefat etti. Üsküdar’da Nuh Kuyusu civarında Seyyid Ahmed Deresi kabristanına defnedildi. Oğlu Halil Şeref Efendi’nin aşağıdaki beyti şairin ölümüne tarihdir:

 Tefe’’ülümde Şeref çıkdı bir güzel târîh

 Hayâtî buldı hayât-ı ebed cinân içre

Başta dinî bilimler olmak üzere pek çok bilim dalında, Arap ve Fars edebiyatlarında son derece donanımlı ve başarılı olan Hayâtî’nin pek çok eseri yanında Türkçe ve Arapça kasideleri ve başka bazı şiirleri vardır.

Hayâtî, Sünbül-zâde Vehbî’nin Tuhfe-i Vehbî’sini şerhi etmiştir. Matbu olan bu eser, Farsça'nın kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgiler içermesinin yanında her bir kelime için örnek olarak meşhur şairlerin şiirlerinden birer beyit verdiği için de önemli bir eserdir. Örnek olarak verilen bu beyitler, şairin edebî literatüre hakimiyetinin göstergesi durumundadır. Şair ayrıca Nuhbe-i Vehbî’nin şerhine başlamışsa da tamamlamasına ömrü vefa etmemiştir. Onun ölümüyle yarım kalan bu eseri oğlu Halil Şeref Efendi 1260/1844-45 yılında tamamlayarak padişaha takdim etmiştir (Kaplan 2014). Yine Tuhfe-i Şâhidî’yi de Şerhu Manzûme-i Şâhidî adıyla şerh etmiştir. Bunların dışında İs’âfü’l-Minne fî Şerhi İthafü’l-Cinne adlı bir eseri, mantık ve adap üzerine yazılmış Manzûme-i Nûniyye’si ve Mehdî’nin ortaya çıkacağı zamanı tayin edenlere karşı yazdığı Tehâfütü Müstehâce adlı eserleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Kaplan, Yunus. “Şeref, Halîl Şeref Efendi”. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1140 [erişim tarihi: 20.07.2014].

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmusu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası. 2000.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yay. 331.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu kesret âleminde sırr-ı vahdet bilmesi müşkil

Bilir ancak ekâlîm-i hakâyıkda gezen sû sû

(Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yay. 331.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Doğum YeriGörüntüle
2ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Doğum YeriGörüntüle
3DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Doğum YılıGörüntüle
5ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Doğum YılıGörüntüle
6DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
9DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51MeslekGörüntüle
11ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961MeslekGörüntüle
12DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937MeslekGörüntüle
13ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Madde AdıGörüntüle
17ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Madde AdıGörüntüle
18DERDİÇOK, Ömer Lütfi Derdiçokd. 1874 - ö. 1937Madde AdıGörüntüle